Burmistrz Miasta

 

 Burmistrz Międzyzdrojów  Mateusz Witold Bobek

 

Przyjmuje interesantów w każdą środę od godz. 13.00

sekretariat:  tel. (91) 32-75-631, faks (91) 32-75-630

 um@miedzyzdroje.pl

 

 

 

Kompetencje: Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miejskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

Burmistrz kieruje Urzędem poprzez wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego (zarządzeń, decyzji organizacyjnych, pism okólnych i poleceń służbowych).
Burmistrz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych Urzędu przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.

Burmistrz wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

 

Zakres pełnionych obowiązków:

·         kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

·         bieżąca realizacja budżetu gminy,

·         nadzór i koordynacja całości zagadnień związanych z planowanymi inwestycjami gospodarczymi i obrotem mieniem gminnym i gruntami rolnymi, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i mieszkaniowa,

·         podejmowanie czynności należących do kompetencji Burmistrza nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

·         wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

·         składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

·         ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

·         wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,

·          przedkładanie na sesję Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania uchwał,

·         reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,

·         składanie informacji Radzie Miejskiej z wykorzystania mienia gminnego,

·         ustalanie regulaminu pracy Urzędu Miasta,

·         załatwianie wniosków posłów, senatorów i radnych,

·         gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,

·         wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze Statutu Gminy,

·         podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych,

·         wykonywanie działań szefa obrony cywilnej,

·         osobisty nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

·          wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do Kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 04-03-2005 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 20-11-2018 13:04