herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Burmistrz 0 0
Inspektor ds. administracyjnych (L.G) 0 0
Inspektor ds. administracyjnych i archiwum (M.K) 0 0
Inspektor ds. działalności gospodarczej (M.P) 0 0
Inspektor ds. działalności gospodarczej (P.A.) 0 0
Inspektor ds. kadr (M.N) 0 0
Inspektor ds. obywatelskich (M.K) 3 0
Inspektor ds. obywatelskich i dowdów (E.M) 3 8
Inspektor ds. oświaty i zdrowia (G.D) 0 0
Inspektor ds. Promocji (J.Ś.) nieaktualne 0 0
Inspektor ds. Promocji i współpracy z zagranicznej (A.C) stare 0 0
Inspektor ds. społecznych (J.B) 0 0
Inspektor informatyk 0 0
Kierownik Kancelarii Tajnej 0 0
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 1 0
Kontrola Wewnętrzna 0 0
młodszy rferent ds. promocji nieaktulane 0 0
Ochrona PPoż 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
Plan Zagospodarownia Przestrzennego 0 0
Pomoc administracyjna (S.J) 0 0
Referat Budżetu i Finanasów 0 5
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 2 0
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 0 0
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 0 0
Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 0 0
Samodzielne stanowisko ds Obsługi Rady Miejskiej (M.N) 0 0
Sekretarz 0 0
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej 0 0
Straż Miejska 0 0
Zamównienia Publiczne 0 1
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Burmistrz 0 0
Inspektor ds. administracyjnych (L.G) 0 0
Inspektor ds. administracyjnych i archiwum (M.K) 0 0
Inspektor ds. działalności gospodarczej (M.P) 0 0
Inspektor ds. działalności gospodarczej (P.A.) 0 0
Inspektor ds. kadr (M.N) 0 0
Inspektor ds. obywatelskich (M.K) 0 3
Inspektor ds. obywatelskich i dowdów (E.M) 6 4
Inspektor ds. oświaty i zdrowia (G.D) 0 0
Inspektor ds. Promocji (J.Ś.) nieaktualne 0 0
Inspektor ds. Promocji i współpracy z zagranicznej (A.C) stare 0 0
Inspektor ds. społecznych (J.B) 0 0
Inspektor informatyk 0 0
Kierownik Kancelarii Tajnej 0 0
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 0 0
Kontrola Wewnętrzna 0 0
młodszy rferent ds. promocji nieaktulane 0 0
Ochrona PPoż 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
Plan Zagospodarownia Przestrzennego 0 0
Pomoc administracyjna (S.J) 0 0
Referat Budżetu i Finanasów 7 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 1 0
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 0 0
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 1 0
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 0 0
Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 0 0
Samodzielne stanowisko ds Obsługi Rady Miejskiej (M.N) 0 0
Sekretarz 0 0
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej 1 0
Straż Miejska 0 0
Zamównienia Publiczne 1 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 0 0
Burmistrz 0 0
Inspektor ds. administracyjnych (L.G) 0 0
Inspektor ds. administracyjnych i archiwum (M.K) 0 0
Inspektor ds. działalności gospodarczej (M.P) 0 0
Inspektor ds. działalności gospodarczej (P.A.) 0 0
Inspektor ds. kadr (M.N) 0 0
Inspektor ds. obywatelskich (M.K) 2 0
Inspektor ds. obywatelskich i dowdów (E.M) 7 4
Inspektor ds. oświaty i zdrowia (G.D) 0 0
Inspektor ds. Promocji (J.Ś.) nieaktualne 0 0
Inspektor ds. Promocji i współpracy z zagranicznej (A.C) stare 0 0
Inspektor ds. społecznych (J.B) 0 0
Inspektor informatyk 0 1
Kierownik Kancelarii Tajnej 0 0
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 0 0
Kontrola Wewnętrzna 0 0
młodszy rferent ds. promocji nieaktulane 0 0
Ochrona PPoż 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
Plan Zagospodarownia Przestrzennego 1 0
Pomoc administracyjna (S.J) 0 0
Referat Budżetu i Finanasów 2 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0 0
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 0 0
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 1 0
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 0 0
Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 0 0
Samodzielne stanowisko ds Obsługi Rady Miejskiej (M.N) 0 0
Sekretarz 0 0
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej 6 3
Straż Miejska 0 0
Zamównienia Publiczne 0 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak