herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR CCXLII1.562.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2014-12-17 11:04
UCHWAŁA NR CCXXVII.467.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2014-12-11 14:39
UCHWAŁA NR CCXXVII.466.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2024. 2014-12-11 14:38
Uchwała NR CLXXXV.408.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Międzyzdroje. 2014-11-12 12:26
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2014r. 2014-10-30 10:43
Uchwała Nr CLX.374.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-09-22 14:09
Zarządzenie Nr 138/FIN/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2014-08-29 14:22
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2014r. 2014-07-24 14:54
Uchwała Nr LXXXII.233.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 maja 2014 r. 2014-06-05 14:47
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2013. 2014-06-06 08:00
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 31.03.2014r. 2014-04-18 09:44
Zarządzenie Nr 44/FIN/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok 2014-04-02 09:53
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 2014-04-02 09:44
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 31.12.2013r. 2014-02-20 14:01
Uchwała Nr VII.29.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-09-22 14:07
Uchwała Nr VII.36.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 136 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o możliowści sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2014-01-20 09:28
Uchwała Nr XLVII/446/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-05-08 08:04
Uchwała Nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok. 2014-05-08 08:03