herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Otwarty konkurs ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na sfinansowanie zadań w zakresie prowadzenia działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-12-16 11:06
Wynik otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku pn: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" 2014-12-15 12:49
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku pn: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" 2014-11-21 11:52
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015". 2014-10-16 10:32
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-10-01 15:59
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 2014-03-27 11:04
Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na sfinansowanie zadań w zakresie prowadzenia i rozszerzenia działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Gminy Międzyzdroje. 2014-02-03 10:02
Otwarty konkurs ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na sfinansowanie zadań w zakresie prowadzenia i rozszerzenia działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Gminy Międzyzdroje. 2014-01-08 14:56