Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 10/14 z dnia 31.12.2014r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji transformatorowej 15/0,04kV wraz z powiązaniami kablowymi SN 15 kV i n.n. 0,4 kV w miejscowości Wapnica, na części działki o numerze geodezyjnym: 196, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapnica jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, przy ulicy Turkusowej w Wapnicy. 2014-12-31 09:02
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownia ścieków wraz z infrastruktura techniczna (ogrodzenie, oświetlenie terenu, zjazd i powierzchnia wewnętrzna utwardzona, linii kablowej NN), na działkach o numerach geodezyjnych: 188/10, 491, 509/1, 548, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Niepodległości i Myśliwskiej w Międzyzdrojach 2014-12-30 12:55
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji transformatorowej 15/0,04kV wraz z powiązaniami kablowymi SN 15 kV i n.n. 0,4 kV w miejscowości Wapnica 2014-12-08 07:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie lini kablowych, przy ulicy Józefa Gintera, Lipowej, Bukowej i Leśnej 2014-11-27 13:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownia ścieków wraz z infrastruktura techniczna przy ulicy Niepodległości i Myśliwskiej w Międzyzdrojach 2014-11-24 10:46
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zwołuje ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA WICKO na dzień 28 listopada 2014r. (piątek) o godz. 17:00 sala świetlicy wiejskiej "Wiklina", Wapnica ul. Turkusowa 26 2014-11-21 10:44
dokument Obwieszczenie w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Józefa Gintera i Bukowej wraz z sieciami instalacji sanitarnych oraz oświetleniem w obr nr 21 Międzyzdroje. 2014-11-20 10:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie drogi gminnej ul. Józefa Gintera i Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami". 2014-11-19 11:46
dokument Informuję na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o zapewnieniu możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natury 2000 - dla inwestycji polegającej na: ustaleniu warunków zabudowy, przy ulicy Wąskiej w Wicku 2014-11-19 11:12
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości ma odcinku od skrzyżowania ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania drogi (ul. Niepodległości) i drogą krajowa w Międzyzdrojach" 2014-11-18 12:14
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo" 2014-11-14 09:56
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 2014-11-06 10:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku administracyjno-edukacyjnego na Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Lasów Państwowych, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80A w Międzyzdrojach 2014-10-30 08:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo" 2014-10-29 08:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji transformatorowej 15/0,04kV wraz z powiązaniami kablowymi SN 15 kV i n.n. 0,4 kV w miejscowości Wapnica 2014-10-27 12:55
dokument Zawiadomienie w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania ul. Wodziczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania drogi (ul. Niepodległości) z drogą krajową w Międzyzdrojach" 2014-10-13 14:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami. 2014-10-13 13:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa ul. Józefa Gintera i ul. Lipowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami 2014-10-09 14:53
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-10-01 16:02
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Józefa Gintera i Bukowej wraz z sieciami instalacji sanitarnych oraz oświetleniem w obrębie nr 21 Międzyzdroje" 2014-10-01 14:42
dokument Zawiadamienie o wydaniu w dniu 29 września 2014 r. na wniosek Pana Filipa Walczaka, pełnomocnika Burmistrza Międzyzdrojów Decyzji nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami. 2014-09-30 13:36
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania ul. Wodziczki z ulicą Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach " na działkach: obręb ewidencyjny 19: 90, 489, 491, 493, 494/1, 506/14, 509/1, 548 (dr), 549,'obręb ewidencyjny 21: 255/1 (dr), 255/2 (dr), 584/22 zawiadamia wszystkie strony:o przedłożeniu przez wnioskodawcę w dniu 09.09.2014 r. uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z wezwaniem z dnia 14.08.2014 r., znak: WONS-OŚ.4210.19.2014.AT, oraz o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu vvw. przedsięwzięcia na środowisko 2014-09-18 07:47
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii kablowych, przy ulicy Józefa Gintera, Lipowej, Bukowej i Leśnej. 2014-09-17 09:51
dokument Obwieszczenie o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 2014-09-11 13:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami" 2014-08-27 14:01
dokument Obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2014r., znak: SGK.6220.3.2014.ES.13, zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Międzyzdrojów w dniu 27 sierpnia 2014r. Postanowienia znak : SGK.6220.3.2014.ES.12, o podjęciu zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo", w związku z przedłożeniem w dniu 22 sierpnia 2014r. przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2014-08-27 11:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 9/14 z dnia 26.08.2014r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Usługowej, Mierniczej, Garażowej, oraz część ulic: Adama Wodziczki, Polnej, Armii Krajowej i Nowomyśliwskiej, zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych: 441, 404, 482/3, 487/5, 411 oraz na części działek: 423, 483/1, 381/2, 380, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2014-08-26 10:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o wszczęciu postępowania PPZ.6733.6.6751.2013.SJ dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii kablowych przy ulicy Józefa Gintera, Lipowej, Bukowej i Leśnej w Międzyzdrojach 2014-08-12 13:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "C.H. Galeria Przy Wjeździe w Międzyzdrojach", obręb nr 19 Międzyzdroje, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-08-18 11:37
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie ulicy Usługowej, Mierniczej, Garażowej, oraz cześć ulic: Adama Wodziczki, Polnej, Armii Krajowej i Nowomyśliwskiei, zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych: 441, 404, 482/3, 487/5, 411 oraz na części działek: 423, 483/1, 381/2, 380. zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2014-07-24 14:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 8/14 z dnia 24.07.2014r. dotyczącej odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku świetlicy na Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Lasów Państwowych, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80A w Międzyzdrojach. 2014-07-24 14:01
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu scopingowego pt: "Wniosek dotyczący planu utworzenia ostatecznego składowiska duńskich odpadów nisko - i średnioaktywanych o odnośnym zakresie" 2014-07-08 14:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o zebranych materiałach i dowodach PPZ.6733.5.4328.2014.MB dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku świetlicy na Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Lasów Państwowych, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80A w Międzyzdrojach; 2014-06-27 11:49
dokument Obwieszczenie o wydaniu o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, linii światłowodowej do transmisji danych, linii kablowej nn, sieci wodociągowej i rury osłonowej wraz z uzbrojeniem w niezbędne elementy infrastruktury technicznej - przejście pod torami linii kolejowej Nr 351 Szczecin Dąbie - Świnoujście, w km 86,630 - 86,535, na działkach nr 489 obręb 0019 i nr 584/22 obręb 0021 miasto Międzyzdroje, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2014-06-23 12:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie ulicy Usługowej, Mierniczej, Garażowej, oraz cześć ulic: Adama Wodziczki, Polnej, Armii Krajowej i Nowomyśliwskiei, zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych: 441, 404, 482/3, 487/5, 411 oraz na części działek: 423, 483/1, 381/2, 380, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2014-06-18 11:58
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na okres 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 22.05.2015r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kratowej wieży stalowej o wysokości 63 m npt. wraz z infrastruktura teletechniczna (rama outdoorowa, brama wjazdowa, projektowane ogrodzenie, wewnętrzna linia zasilająca) oraz wjazd z ulicy Podgórnej 10 w Wicku, na działkach o numerach geodezyjnych: 40/1, 40/2, zlokalizowanych w obrębie nr 25 Wicko jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2014-06-18 11:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo" 2014-06-06 13:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Józefa Gintera i Bukowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na działkach o numerach geodezyjnych: 51,55, 56, 171, 172, 173/6, 188/8, 188/9, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-06-05 10:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na działkach o numerach geodezyjnych: 50, 58, 64,188/6,173/6, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2014-06-05 10:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Lipowej i Józefa Gintera w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na działkach o numerach geodezyjnych: 49, 85, 86, 93, 96, 106, 113, 118/2, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-06-05 10:54
dokument PPZ.6733.6.5010.2014.SJ dla inwestycji polegającej na: - budowa kratowej wieży stalowej o wysokości 63 m npt. wraz z infrastrukturą teletechniczną (rama outdoorowa, brama wjazdowa, projektowane ogrodzenie, wewnętrzna linia zasilająca) oraz wjazd z ulicy Podgórnej 10 w Wicku, na działce o numerze geodezyjnym: 40/1, zlokalizowanej w obrębie nr 25 Wicko jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje 2014-05-30 15:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o podjęciu postępowania PPZ.6733.5.4328.2014.MB dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku świetlicy na Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Lasów Państwowych, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie mnr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80A w Międzyzdrojach 2014-05-30 15:36
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku świetlicy na Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Lasów Państwowych, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80A w Międzyzdrojach. 2014-05-27 11:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, linii światłowodowej do transmisji danych, linii kablowej nn, sieci wodociągowej i rury osłonowej wraz z uzbrojeniem w niezbędne elementy infrastruktury technicznej - przejście pod torami linii kolejowej Nr 351 Szczecin Dąbie - Świnoujście, w km 86,630 - 86,535 na działkach nr 489 obręb 0019 i nr 584/22 obręb 0021 miasto Międzyzdroje, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2014-05-27 11:28
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie ulicy Lipowej i Józefa Gintera w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na działkach o numerach geodezyjnych: 49, 85, 86, 93, 96, 106, 113, 118/2, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-05-14 10:55
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-05-13 11:01
dokument Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo" 2014-05-13 10:58
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie ulicy Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na działkach o numerach geodezyjnych: 50, 58, 64, 188/6, 173/6, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2014-05-13 10:52
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie ulicy Józefa Gintera i Bukowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na działkach o numerach geodezyjnych: 51,55, 56, 171, 172, 173/6, 188/8, 188/9, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-05-13 10:50
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021. 2014-05-05 08:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku świetlicy na Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Lasów Państwowych, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80A w Międzyzdrojach 2014-04-29 07:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo" 2014-04-14 14:25
dokument Obwieszczenie zawiadamiam o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/14 z dnia 11.04.2014r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej nr 4, położonego w kompleksie edukacyjnym Wolińskiego Parku Narodowego "Grodno 1", na potrzeby Centrum Współpracy Międzynarodowej, wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w tym wewnętrznej drogi dojazdowej, instalacji sieciowych, schodów, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 Woliński Park Narodowy. 2014-04-11 11:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie ulicy Józefa Gintera i Bukowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na działkach o numerach geodezyjnych: 51,55, 56, 171, 172, 173/6, 188/8, 188/9, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-03-28 09:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie ulicy Lipowej i Józefa Gintera w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na działkach o numerach geodezyjnych: 49, 85, 86, 93, 96, 106, 113, 118/2, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-03-28 09:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie ulicy Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami, na działkach o numerach geodezyjnych: 50, 58, 64, 188/6, 173/6, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2014-03-28 09:45
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyś liwską, Komunalną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu zmiany mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2014-03-31 09:18
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej nr 4, położonego w kompleksie edukacyjnym Wolińskiego Parku Narodowego "Grodno 1", na potrzeby Centrum Współpracy Międzynarodowej, wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w tym wewnętrznej drogi dojazdowej, instalacji sieciowych, schodów, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 Woliński Park Narodowy 2014-03-19 12:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 3/14 z dnia 13.03.2014r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku Pomorskiej Straży Granicznej na budynek Policji wraz z przebudową i wykonaniem pochylni, miejsc parkingowych, urządzeń budowlanych oraz rozbiórką bunkra, przy ulicy Kopernika 2 w Międzyzdrojach 2014-03-13 09:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/14 z dnia 11.03.2014r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na; zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynu Wilii 1 oraz garażu budynku recepcji na pomieszczenie stacji pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnych źródeł energii opartych o pionowe sondy gruntowe, na terenie Kompleksu Edukacyjnego "GRODNO", na działce o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje 2014-03-11 08:25
dokument W związku z przystąpieniem strony polskiej do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni atomowej w gminie Pyhajoki" - Finlandia oraz przekazaniem przez stronę fińską "Raportu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej elektrowni atomowej" w języku angielskim oraz streszczenia raportu w języku polskim pt: "Raport z oceny oddziaływania elektrowni jądrowej na środowisko - podsumowanie" zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji. 2014-03-07 12:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wniesionia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej 0,4KV, w Międzyzdrojach przy ul. Bukowej i ul. Leśnej, wraz zabudowanymi przy granicy posesji, złączami kablowymi z układami pomiarowymi, wzdłuż ulicy: Bukowej, Lipowej, Leśnej i Gintera, tj. na działkach o numerach geodezyjnych: 49 - dr, 50 - dr, 85 - dr, 86 - dr, 96 - dr, 97 - Bp, 106- dr, 113 - dr, 171 - dr, 172 dr, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-03-04 09:30
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku Pomorskiej Straży Granicznej na budynek Policji wraz z przebudowa i wykonaniem pochylni, miejsc parkingowych, urządzeń budowlanych oraz z rozbiórka bunkra, przy ulicy Kopernika 2 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 190, obręb nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2014-02-19 14:36
dokument Protokół z przebiegu konsultacji społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Lubin 2014-02-18 11:10
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynu Wilii 1 oraz garażu budynku recepcji na pomieszczenie stacji pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnych źródeł energii opartych o pionowe sondy gruntowe, na terenie Kompleksu Edukacyjnego "GRODNO", na działce o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2014-02-14 08:42
dokument Gmina Międzyzdroje uprzejmie informuje, że prowadzone są prace przygotowawcze dla inwestycji pod nazwą "Budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą" w ramach wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego 2014-02-13 12:56
dokument Gmina Międzyzdroje uprzejmie informuje, że prowadzone są prace przygotowawcze dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami" w ramach wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego 2014-02-13 12:54
dokument Informacja w sprawie wyłapywania psów 2014-02-13 12:40
dokument Informacja Burmistrza Międzyzdrojów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2013 2014-02-12 12:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW Z DNIA 10.02.2014r. O WYDANIU DECYZJI-CEL PUBLICZNY, ENEA 2014-02-10 09:53
dokument Zawiadomienie o konsultacjach społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Lubin 2014-01-29 14:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wolnostojącego, apartamentowego z usługami, piętrowego ( do 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, częściowo podpiwniczonego), budowie infrastruktury technicznej wraz z realizacją zagospodarowania terenu w miejscowości Wapnica, na działce nr 193 i na części działki nr 268/2, zlokalizowanych w obrębie 23 Wapnica, jednostka ewidencyjna Międzyzdroje. 2014-01-28 11:35
dokument Zawiadomienie, o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku Pomorskiej Straży Granicznej na budynek Policji wraz z przebudowa i wykonaniem pochylni, miejsc parkingowych, nowego wjazdu i urządzeń budowlanych oraz z rozbiórka bunkra, przy ulicy Kopernika 2 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 190, obręb nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2014-01-27 11:45
dokument Zawiadamiam o zebranych materiałach i dowodach 2014-01-24 15:20
dokument Gmina Międzyzdroje uprzejmie informuje, że prowadzone są prace przygotowawcze dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi ulicy Leśnej, Józefa Gintera, Lipowej i Bukowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami" W ramach wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym 2014-01-15 08:53