herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wyniki Wyborów w Gminie Międzyzdroje 2014-05-27 10:14
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-05-23 09:26
Kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskiego - okręg wyborczy nr 13 2014-05-21 11:06
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Wapnicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-21 11:09
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Międzyzdrojach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-15 09:24
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Międzyzdrojach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-15 09:24
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Międzyzdrojach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-15 09:24
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Międzyzdrojach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-15 09:23
Nowy podział Gminy na obwody głosowania 2014-05-06 10:39
Zarządzenie Nr 82/SOS/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obowodwych komisji wyborczych 2014-05-06 10:33
Zaświadczenie o prawie do głosowania 2014-04-29 14:18
Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów 2014-04-23 14:59
Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego 2014-04-23 14:59
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego 2014-04-23 14:59
Dopisanie do spisu wyborców za granicą 2014-04-23 14:58
Spis wyborców 2014-04-23 15:03
Rejestr wyborców - wpisanie na wniosek 2014-04-23 14:54
Głosowanie za granicą 2014-04-23 14:51
Głosowanie w kraju osób stale przebywających za granicą 2014-04-23 14:51
Głosowanie przez pełnomocnika 2014-04-23 14:49
Głosowanie poza miejscem zamieszkania 2014-04-23 14:45
Głosowanie osób niepełnosprawnych lub tych, które ukończyły 75 lat 2014-04-23 14:44
Głosowanie korespondencyjne za granicą 2014-04-23 14:43
Głosowanie korespondencyjne w kraju dla osób niepełnosprawnych 2014-04-23 14:41
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2014-04-23 14:36
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2014-04-23 10:38
Zarządzenie Nr 75/SOS/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-04-23 10:08
Zarządzenie Nr 74/SOS/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-04-23 10:08
Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014-04-22 14:59
Dyżur Urzędnika Wyborczego w dniu 2 maja 2014 roku 2014-04-22 14:58
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzyzdroje miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2014-04-02 09:05
Uchwała Nr XXXIII/293/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-03-24 09:51
Informacje Państowej Komisji Wybroczej 2014-03-24 08:19