herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2014-11-19 11:08
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Międzyzdrojów 2014-11-19 11:07
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 17 listopada 2014 r. 2014-11-17 15:57
Informacja o godzinach dyżurowania Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach 2014-11-14 16:53
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-11-13 14:12
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2014-11-05 14:16
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Międzyzdrojach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2016 r. 2014-11-13 11:57
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Międzyzdrojach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2016 r. 2014-11-13 11:57
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Międzyzdrojach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2016 r. 2014-11-13 11:57
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Międzyzdrojach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2016 r. 2014-11-13 11:57
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Międzyzdrojach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2016 r. 2014-11-13 11:56
OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZECINIE z dnia 24 października 2014 r. o sprostowaniu obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - okręg nr 2 2014-10-29 08:36
Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców 2014-10-29 08:32
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc na terenie Gminy Międzyzdroje przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 2014-10-29 08:29
Zarządzenie Nr 182/SOS/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych OKW w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 15:28
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 08:29
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 2014 r.o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Międzyzdrojów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 08:29
Obwieszczenie z dnia 21 października 2014 r. Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 13:56
Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-10-30 10:59
Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych 2014-10-23 12:31
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 08:10
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 20 października 2014 roku w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Międzyzdroje 2014-10-20 13:56
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 20 października 2014 roku w sprawie publicznego losowania numerów zarejestrowanych list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2014-10-20 13:54
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 października 2014 r w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2014-10-27 14:59
Informacja o godzinach dyżurowania Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach 2014-10-06 18:22
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Międzyzdroje 2014-09-30 09:59
Informacja o zmianch godzin dyżurowania Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach 2014-09-26 13:57
Informacja o składzie oraz godzinach pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim 2014-09-26 09:40
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach 2014-09-24 14:20
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach 2014-09-24 14:19
Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych 2014-09-23 09:32
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2014-09-08 10:17
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzyzdroje miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2014-09-08 10:11
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim 2014-09-08 10:10
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE INFORMACJI O OKRĘGACH WYBORCZYCH, ICH GRANICACH I NUMERACH, LICZBIE RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU ORAZ WYZNACZONEJ SIEDZIBIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ 2014-09-02 11:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych 2014-03-24 09:24
Uchwała Nr XXXIII/293/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-03-24 09:22