herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR CCCIX.491.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2015-12-09 12:41
UCHWAŁA NR CCCIX.490.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2015-12-09 12:35
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2015 r. 2015-10-28 10:56
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I pólrocze 2015 roku 2015-10-08 13:10
Zarządzenie Nr 147/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-31 15:47
Zarządzenie Nr 146/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-28 08:16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2015 r. 2015-07-23 15:00
Zarządzenie Nr 144/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-23 14:59
Zarządzenie Nr 145/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-23 14:59
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2014 2015-05-28 09:15
Zarządzenie nr 53/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 marca 2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 2015-05-27 08:51
Uchwała Nr XCVI.170.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025. 2015-04-27 12:46
Uchwała Nr XCVI. 168.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2015 r. 2015-04-27 12:45
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2015 r. 2015-04-23 10:42
UCHWAŁA NR LXI. 114.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2015 r. 2015-03-20 14:00
UCHWAŁA NR LXI. 113.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025. 2015-03-17 13:05
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 r. 2015-02-27 08:59
Uchwała NR XIV.26.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2024 2015-01-26 14:51
Uchwała Nr III/33/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2024 2015-01-05 13:38
Uchwała Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2015-01-05 13:39