herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wynik konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" 2015-12-18 11:02
Konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" 2015-11-23 14:54
Obwieszczenie o złożeniu oferty o wsparcie realizacji zadania pn "Klubik rodzinny - od juniora do seniora" 2015-10-22 09:38
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r." 2015-10-22 09:37
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania w sprawie realizacji zadania publicznego pn "Klubik Rodzinny - od juniora do seniora" 2015-10-22 09:34
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016". 2015-10-02 09:37
Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa na wspieranie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych i propagowanie inicjatyw turystycznych mających na celu promocję Gminy Międzyzdroje . 2015-04-14 09:52
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014. 2015-04-09 09:38
Oferta o powierzenie realizacji zadania publicznego "Sfinansowanie zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na upowszechnianie dorobku historyczno - kulturalnego na terenie gminy Międzyzdroje". Nazwa projektu "Archeozdroje od kuchni". 2015-04-02 10:27
Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa na wspieranie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych i propagowanie inicjatyw turystycznych mających na celu promocję Gminy Międzyzdroje . 2015-03-19 12:31
Wynik konkursu ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na sfinansowanie zadań w zakresie prowadzenia działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-01-09 11:59