Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Powiatu w Kamieniu z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2016 2016-01-07 12:32
dokument Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Obwieszczeniu Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8.12.2015r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie schodów wejściowych na molo w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29 i 70/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-12-15 15:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 10/15 z dnia 11.12.2015r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/15 z dnia 11.03.2015r. znak: PPZ.6733.11.10864.2014.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjno -socjalnego na budynek administracyjny Nadleśnictwa Międzyzdroje - Lasów Państwowych 2015-12-11 10:49
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z dwoma przepompowniami 2015-12-09 12:10
dokument Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie schodów wejściowych na molo w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29 i 70/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-12-08 11:52
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie i przebudowie oczyszczali ścieków komunalnych w Międzyzdrojach realizowanej w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje", na działce o numerze geodezyjnym: 491, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-12-01 13:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.4.2015.ES.11, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji ujęcia wody podziemnej składającego się z trzech studni głębinowych wraz ze stacją uzdatniania wody zlokalizowanych na działce 496/4, obr. 19 Międzyzdroje. 2015-11-24 09:02
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie zmiany Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/15 z dnia 11.03.2015r. znak: PPZ.6733.11.10864.2014.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjno - socjalnego na budynek administracyjny Nadleśnictwa Międzyzdroje - Lasów Państwowych, na części działki o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80A w Międzyzdrojach 2015-11-20 13:03
dokument Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo" 2015-11-20 09:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie schodów wejściowych na molo w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29 i 70/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-11-17 13:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie i przebudowie oczyszczali ścieków komunalnych w Międzyzdrojach realizowanej w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje", na działce o numerze geodezyjnym: 491, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-11-09 13:29
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z dwoma przepompowniami na działkach o numerach geodezyjnych: 1, do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-11-09 13:27
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego "C.H. Galeria Przy Wjeździe w Międzyzdrojach", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-11-16 13:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 9/15 z dnia 27.10.2015r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: utwardzeniu kostka brukowa nawierzchni części pasa drogowego grogi powiatowej nr 1001Z Wicko-Wapnica-Lubin, na części działek o numerach geodezyjnych: 169 i 10, zlokalizowanych w obrębie nr 24 Lubin jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2015-10-27 14:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.7.2015.ES.6, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwoma przepompowniami, w ramach realizacji zadania głównego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" 2015-10-21 14:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21 października 2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.7.2015.ES.6, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwoma przepompowniami, w ramach realizacji zadania głównego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" 2015-10-21 14:33
dokument Informacja - Konsultacje społeczne dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyzdroje" (PGN) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-10-16 13:56
dokument Informacja o organizowaniu zgromadzeń 2015-10-15 14:10
dokument Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo - mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2015-10-14 09:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.6.2015.ES.6, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie schodów wejściowych na molo w Międzyzdrojach", realizowanego na działkach nr 70/29 i 70/31, obr. 20. 2015-10-14 09:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 8/15 z dnia 12.10.2015r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie remizy wraz z centrum szkolenia straży pożarnej, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 110, zlokalizowanej w obrębie nr 24 Lubin jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, przy ulicy Głównej w Lubinie 2015-10-12 11:21
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie zmiany Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/15 z dnia 11.03.2015r. znak: PPZ.6733.11.10864.2014.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjno - socjalnego na budynek administracyjny Nadleśnictwa Międzyzdroje - Lasów Państwowych, na części działki o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80A w Międzyzdrojach 2015-10-08 13:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 7/15 z dnia 05.10.2015r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowych, przy ulicy Józefa Gintera, Lipowej, Bukowej i Leśnej, 2015-10-05 11:35
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: utwardzeniu kostka brukowa nawierzchni części działek o numerach geodezyjnych: 169 i 10, zlokalizowanych w obrębie nr 24 Lubin jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. Utwardzona część wchodzi w skład pasa drogowego drogi powiatowej nr 1001Z Wicko-Wapnica-Lubin. 2015-09-25 10:53
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwoma przepompowniami, w ramach realizacji zadania głównego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje", usytuowanego w Międzyzdrojach w ulicy Gryfa Pomorskiego na działkach nr 1. 2/2. 2/3. 8/1. 9/1. 10. 12/2. 14, 15. 16. 18. 163/4, 163/7. 163/8, 164. 193/2, obr. 16 oraz nr 31, 109/1. obr. 19 i nr 8. 9/1, obr. 20 2015-09-24 08:58
dokument Zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie remizy wraz z centrum szkolenia straży pożarnej, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 110, zlokalizowanej w obrębie nr 24 Lubin jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, przy ulicy Głównej w Lubinie 2015-09-17 14:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwoma przepompowniami, w ramach realizacji zadania głównego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje". 2015-09-09 14:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/15 z dnia 11.03.2015r. znak: PPZ.6733.11.10864.2014.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjno - socjalnego na budynek administracyjny Nadleśnictwa Międzyzdroje - Lasów Państwowych 2015-09-08 11:26
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z dwoma przepompowniami 2015-09-07 11:52
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych, przy ulicy Józefa Gintera, Lipowej, Bukowej i Leśnej 2015-09-02 13:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 02.09.2015r. dotyczącej umorzenia postępowania administracyjnego w stosunku 4 osób w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych, przy ulicy Józefa Gintera, Lipowej, Bukowej i Leśnej 2015-09-02 10:29
dokument Obwieszczenie o złożeniu oferty przez organizację pozarządową pn. Międzyzdrojskie Stowarzyszenie "Rodzina" z siedzibą w Międzyzdrojach ul. Kolejowa 29, z prośbą o powierzenie realizacji zadania publicznego pn "Klubik Rodzinny- od juniora do seniora". 2015-08-28 12:49
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu powyższego przedsięwzięcia na środowisko i ponowne przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2015-08-11 10:27
dokument Obwieszczenie o wniesieniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie przez T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, pełnomocnik: Mikołaj Pomiń, Kancelaria Adwokacka, ul. Jana Matejki 48/49m30, 60-767 Poznań od Decyzji Burmistrza Nr 5/15 z dnia 10.07.2015r. odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kratowej wieży stalowej o wysokości 63 m npt. wraz z infrastruktura teletechniczna (rama outdoorowa, brama wjazdowa, projektowane ogrodzenie, wewnętrzna linia zasilająca) oraz wjazd z ulicy Podgórnej 12 w Wicku, na działkach o numerach geodezyjnych: 40/1, 40/2, zlokalizowanych w obrębie nr 25 Wicko jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2015-08-07 12:43
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych, przy ulicy Józefa Gintera, Lipowej, Bukowej i Leśnej, 2015-08-07 09:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: utwardzeniu kostką brukową nawierzchni części działek o numerach geodezyjnych: 169 i 10, zlokalizowanych w obrębie nr 24 Lubin jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. Utwardzona część wchodzi w skład pasa drogowego drogi powiatowej nr 1001Z Wicko-Wapnica-Lubin. 2015-07-31 13:01
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie remizy wraz z centrum szkolenia straży pożarnej, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 110, zlokalizowanej w obrębie nr 24 Lubin jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, przy ulicy Głównej w Lubinie 2015-07-23 15:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 6/15 z dnia 15.07.2015r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku biurowego Nadleśnictwa Międzyzdroje wraz z towarzysząca infrastruktura techniczna - rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia terenu oraz przebudowa kolidujących instalacji zewnętrznych w obrębie części działek o numerach geodezyjnych: 188/10 i 548, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Niepodległości 35 w Międzyzdrojach 2015-07-15 14:49
dokument Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo" - mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2015-07-14 12:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.3.2015. ES. 6, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach" realizowanego w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje", na działce nr 491 w Międzyzdrojach, obr. 19 Międzyzdroje. 2015-07-14 12:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/15 z dnia 10.07.2015r. odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kratowej wieży stalowej o wysokości 63 m npt. wraz z infrastruktura teletechniczna (rama outdoorowa, brama wjazdowa, projektowane ogrodzenie, wewnętrzna linia zasilająca) oraz wjazd z ulicy Podgórnej 12 w Wicku, na działkach o numerach geodezyjnych: 40/1, 40/2, zlokalizowanych w obrębie nr 25 Wicko jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2015-07-10 10:58
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku biurowego Nadleśnictwa Międzyzdroje wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - rozbudową parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia terenu oraz przebudową kolidujących instalacji zewnętrznych w obrębie części działek o numerach geodezyjnych: 188/10 i 548, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Niepodległości 35 w Międzyzdrojach. 2015-06-19 10:03
dokument Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie lekkiej atletyki na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-06-19 09:59
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu 2015-06-19 09:57
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje obejmującego obszar położony w Centrum Promenady oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu 2015-06-19 09:55
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kratowej wieży stalowej o wysokości 63 m npt. wraz z infrastruktura teletechniczna (rama outdoorowa, brama wjazdowa, projektowane ogrodzenie, wewnętrzna linia zasilająca) oraz wjazd z ulicy Podgórnej 10 w Wicku, na działkach o numerach geodezyjnych: 40/1, 40/2, zlokalizowanych w obrębie nr 25 Wicko jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2015-06-08 12:59
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z dwoma przepompowniami na działkach o numerach geodezyjnych: 1, 2/2, 2/3, 8/1, 9/1, 10, 11, 12/2, 14, 15, 16, 163/4, 163/7, 163/8, 193/2, 164, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje oraz na działce o numerze geodezyjnym: 109/1, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-06-03 14:39
dokument Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników dla spraw rodzinnych do Sądu Rejonowego w Świnoujściu na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2015-05-28 09:21
dokument Obwieszczeni zawiadamiam o podjęciu postępowania administracyjnego w dniu 22.05.2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kratowej wieży stalowej o wysokości 63 m npt. wraz z infrastruktura teletechniczna (rama outdoorowa, brama wjazdowa, projektowane ogrodzenie, wewnętrzna linia zasilająca) oraz wjazd z ulicy Podgórnej 10 w Wicku, na działkach o numerach geodezyjnych: 40/1, 40/2, zlokalizowanych w obrębie nr 25 Wicko jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2015-05-22 10:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku biurowego Nadleśnictwa Międzyzdroje wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - rozbudową parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia terenu oraz przebudową kolidujących instalacji zewnętrznych w obrębie części działek o numerach geodezyjnych: 188/10 i 548, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Niepodległości 35 w Międzyzdrojach. 2015-05-22 10:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo " 2015-05-19 12:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/15 z dnia 18.05.2015r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiei od skrzyżowania z ulica Garażowa do skrzyżowania z ulica Wolińska, na działkach o numerach geodezyjnych: 491, 381/2, 492, 554, 496/2, 498. 499/1. 499/3. 216/9. zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-05-18 13:49
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego "C.H, Galeria Przy Wjeździe w Międzyzdrojach", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-05-26 11:31
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z dwoma przepompowniami na działkach o numerach geodezyjnych: 1, 2/2, 2/3, 8/1, 9/1, 10, 11. 12/2, 14; 15, 16, 163/4, 163/7, 163/8, 164, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje oraz na działce o numerze geodezyjnym: 109/1, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-05-13 13:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/15 z dnia 06.05.2015r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej n. n. 0,4 kV w ulicach Pomorskiej (dz. nr 345, obręb nr 20) i Tysiąclecia Państwa Polskiego (dz. nr 325 i 363, obręb nr 20), zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-05-06 14:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z dwoma przepompowniami na działkach o numerach geodezyjnych: 1, 2/2, 2/3, 8/1, 9/1,10,11,12/2,14,15.16,163/4,163/7,163/8, 164, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje oraz na działce o numerze geodezyjnym: 109/1, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-04-29 11:55
dokument Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy Centrum hotelowo-konferencyjnego przy ulicy Zdrojowej w Międzyzdrojach (teren byłego zakładu przyrodoleczniczego), dz. Nr 226, obręb nr 20 oraz koncepcji budowy Parku Rozrywki przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, dz. Nr 73, obręb nr 20 oraz protokoły komisji skrutacyjnych. 2015-04-24 14:28
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiei od skrzyżowania z ulica Garażowa do skrzyżowania z ulica Wolińska, na działkach o numerach geodezyjnych: 491, 381/2, 492, 554, 496/2, 498, 499/3, 216/9, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-04-22 12:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 90/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. znak: AP-3.746.18.2015.MS dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, zlokalizowanej na działce nr 489 obręb 0019 Międzyzdroje, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-04-21 08:39
dokument Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo - mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2015-04-16 12:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.2.2015.ES.5, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwoma przepompowniami, w ramach realizacji zadania głównego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" 2015-04-09 11:01
dokument Obwieszczenie wydaniu w dniu 09 kwietnia 2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.2.2015.ES.5, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwoma przepompowniami, w ramach realizacji zadania głównego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" 2015-04-09 10:59
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie koncepcji budowy Centrum hotelowo-konferencyjnego przy ulicy Zdrojowej (teren byłego zakładu przyrodo-leczniczego), dz. Nr 226, obręb nr 20 oraz koncepcji budowy Parku Rozrywki przy ul. Bohaterów Warszawy, dz. Nr 73, obręb nr 20 i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych 2015-04-01 10:40
dokument Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do wglądu projektu nowego statutu sołectwa Wicko, celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. 2015-03-30 14:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000531_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 6 obręb 0016 gmina Międzyzdroje 2015-03-27 14:02
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej n. n. 0,4 kVw ulicach Pomorskiej (dz. nr 345, obręb nr 20) i Tysiąclecia Państwa Polskiego (dz. nr 325 i 363, obręb nr 20), zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2015-03-26 12:17
dokument Informacja Burmistrza Międzyzdrojów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014 2015-03-25 08:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwoma przepompowniami, w ramach realizacji zadania głównego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" 2015-03-25 07:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, zlokalizowanej na działce nr 489 obręb 0019 Międzyzdroje, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.. Przedmiotowe inwestycje stanowią zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiej od skrzyżowania z ulicą Garażową do skrzyżowania z ulicą Wolińską". 2015-03-16 10:50
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego "C.H. Galeria Przy Wjeździe w Międzyzdrojach", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-03-23 15:39
dokument Obwieszczenie o o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 3/15 z dnia 13.03.2015r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy, ul. Lipową, Schody Świętego Piotra Apostoła, Zwycięstwa i Ignacego Krasickiego w Międzyzdrojach 2015-03-13 12:38
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium 2015-03-13 09:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/15 z dnia 11.03.2015r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjno-socjalnego na budynek administracyjny Nadleśnictwa Międzyzdroje - Lasów Państwowych 2015-03-11 15:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 25/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000921_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 584/22 obręb 0021 miasto Międzyzdroje 2015-02-26 13:51
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy ul. Lipową, Schody Świętego Piotra Apostoła, Zwycięstwa i Ignacego Krasickiego w Międzyzdrojach 2015-02-25 12:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwoma przepompowniami, w ramach realizacji zadania głównego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje". 2015-02-25 09:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiei od skrzyżowania z ul. Garażowa do skrzyżowania z ul. Wolińska 2015-02-19 12:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 lutego 2015 r .w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzyzdroje miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2015-02-13 13:32
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjno-socjalnego na budynek administracyjny Nadleśnictwa Międzyzdroje - Lasów Państwowych, na działce o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego 80A w Międzyzdrojach. 2015-02-12 14:21
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zwołuje Zebranie Wiejskie dla Wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Lubin 2015-02-11 15:16
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zwołuje Zebranie Wiejskie dla Wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Wapnica 2015-02-11 15:16
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zwołuje Zebranie Wiejskie dla Wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Wicko 2015-02-11 15:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: usunięciu kolizji istniejącej infrastruktury energetycznej NN 0,4 kV w ulicach Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 i Pomorskiej w Międzyzdrojach 2015-02-10 13:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000921_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 584/22 obręb 0021 miasto Międzyzdroje 2015-02-06 12:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo" 2015-01-29 14:43
dokument Obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1001 Zalesie-Wapnica-Lubin i drogi powiatowej nr 1002 Wapnica-Lubczewo" - mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2015-01-29 14:39
dokument OBWIESZCZENIE O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2015 2015-01-28 10:27
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy ulicami: Lipową, Zwycięstwa i Ignacego Krasickiego w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 49, 113, 39/1, 1/6, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje oraz na działce o numerze geodezyjnym: 251, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2015-01-21 13:37
dokument zawiadomienie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/15 z dnia 21.01.2015r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków wraz z infrastrukturą techniczną (ogrodzenie, oświetlenie terenu, zjazd i powierzchnia wewnętrzna utwardzona, linii kablowej NN), na działkach o numerach geodezyjnych: 188/10, 491, 509/1, 548, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Niepodległości i Myśliwskiej w Międzyzdrojach. 2015-01-21 13:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000531_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 6 obręb 0016 gmina Międzyzdroje, stanowiącej tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-01-20 12:46
dokument Opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych w roku 2015 pozostają na poziomie roku 2014. 2015-01-20 08:29
dokument Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego z na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych, przy ulicy Józefa Gintera, Lipowej, Bukowej i Leśnej, 2015-01-16 13:10