herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 2018-06-25 12:23
19. "Przy WPN w Lubinie" na obszarze obejmującym część miejscowości Lubin gminy Międzyzdroje, przyjętego Uchwałą Nr L/492/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dnia 27 marca 2014r., opublikowanego dnia 12 maja 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz.2022. 2015-08-20 14:24
18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem wodnym "Stary Zdrój", torami kolejowymi i ul. Niepodległości Uchwała NR XLVIII/481/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 stycznia 2014 r 2015-08-20 14:24
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla wypoczynkowo-mieszkalnego "Wesoła" w Międzyzdrojach - Uchwała Nr XXXIV/313/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zach. z 2013r. poz.884). 2015-08-20 14:24
16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach - Uchwała Nr XIX/161/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku - (Dz. Urzęd. Woj. Zach. z 2012 r. poz.188). 2015-08-20 14:25
15. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej i Zwycięstwa- Uchwała Nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zach. Nr 126 poz.2288). 2015-08-20 14:25
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy "Kawczej Górze" obejmujący działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu nr 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje - Uchwała Nr XV/122/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zach. Nr 127 poz. 2314). 2015-08-20 14:25
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia - Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zach. Nr 97 poz.1776). 2015-08-20 14:25
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę oznaczoną numerem 4, część działek o numerach 2 i 5 obrębu 16 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje - Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2011 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zach. Nr 56, poz.999). 2015-08-20 14:25
11. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną - Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2010 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zach. z 2011 roku Nr 15, poz.239). 2015-08-20 14:25
10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Promenady Zachodniej w Międzyzdrojach - Uchwała Nr IX/75/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2007 roku - (Dz. Urzęd. Woj. Zach. Nr 75, poz.1209). 2015-08-20 14:25
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powiększenia cmentarza komunalnego m. Międzyzdroje - Uchwała Nr XL/410/06 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietnia 2006 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zach.Nr 82, poz. 445). 2015-08-20 14:25
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko - Uchwała Nr XXXI/302/05 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. Urzęd. Woj. Zach. Nr 46, poz. 1092). 2015-08-20 14:26
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ulicy Zwycięstwa - Uchwała Nr XII/116/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 września 2003 r. (Dz. Urzęd. Woj. Zach.Nr 105 poz. 1783). 2015-08-20 14:26
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje dz.g. 7/7 obr. 16 na cele leśne - Uchwała Nr IX/88/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2003 roku (Dz. Urzęd. Woj.Zach. Nr 60 poz. 1090). 2015-08-20 14:26
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyzdroje - na cele rozbudowy szkoły dz. g. 47 obr. 21, dz. g. 18/8 obr. 22 - Uchwała Nr IX/87/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2003 roku (Dz.Urzęd. Woj. Zach. Nr 60, poz.1089). 2015-08-20 14:26
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym :ul. Komunalną , ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem wodnym "Stary Zdrój", torem kolejowym i ul. Niepodległości - Uchwała Nr XLI/405/2002 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 lutego 2002 roku (Dz.Urzęd.Woj.Zach. Nr 29, poz. 574). - nieobowiązujący 2015-08-20 14:27
3. Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego "Promenady" w Międzyzdrojach dotycząca terenu w rejonie ulic: Bohaterów Warszawy - Turystyczna - Uchwała Nr VIII/75/99 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 kwietnia 1999 roku (Dz.Urzęd.Woj. Zach. Nr 11 poz. 142). 2015-08-20 14:27
2. Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego "Promenady" w Międzyzdrojach dotycząca terenu w rejonie: ul.1000-lecia Państwa Polskiego, Książąt Pomorskich, Traugutta, Kościuszki - Uchwała Nr XXXIX/322/98 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 marca 1998 roku (Dz.Urzęd.Woj.Szcz.Nr 14, poz. 91). 2015-08-20 14:23
1. Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego "Promenady" w Międzyzdrojach dotycząca terenu w rejonie: Park, ul.1000-lecia Państwa Polskiego, Krasickiego, Książąt Pomorskich, Traugutta - Uchwała Nr XXXIX/323/98 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 marca 1998 roku (Dz. Urzęd. Woj.Szcz. Nr 12, poz. 73). 2015-08-20 14:22