herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr CCCXL.661.2016 składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-21 11:49
Uchwała nr CCCXL.660.2016 składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCXX.542.2016 Składu Orzekającego Regio-nalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-21 11:47
Uchwała Nr CCCXXIV.549.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2016-12-13 11:26
Uchwała Nr CCCXXIV.548.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCIX.494.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2016-12-13 11:25
Uchwała Nr CCCXX.542.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-13 11:22
Uchwała Nr CCCXXIV.541.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCIX.493.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-13 11:20
Uchwała Nr CCCIX.494.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2016-12-08 11:39
Uchwała Nr CCCIX.493.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-08 11:37
Uchwała Nr CCCIX.495.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. 2016-12-07 09:48
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2016 r. 2016-10-24 13:00
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku 2016-08-26 11:19
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2016 r. 2016-07-25 13:23
Roczna informacja Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa o sprawach finansowych za rok 2015 2016-05-30 13:54
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2015 2016-05-25 12:06
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2016 r. 2016-04-26 13:23
Uchwała nr LXXIV.132.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na łata 2016-2035. 2016-04-13 13:36
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok 2016-03-30 15:44
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r. - korekta 2016-03-09 11:54
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r. 2016-02-29 13:10
Uchwała NR II.4.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2016 r. 2016-01-11 11:27
Uchwała NR II.3.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-01-11 14:10
Uchwała Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2015-12-28 14:54