Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje

Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , właściciele nieruchomości zapewniają  utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Pojemniki lub worki na odpady komunalne, w które wyposażona jest nieruchomość powinny być dostosowane przez właścicieli nieruchomości do warunków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych należy do właściciela nieruchomości.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do :
- zorganizowania na terenie swojej nieruchomości miejsca lokalizacji pojemników służących do gromadzenia i zbierania odpadów w sposób selektywny,
- zapobiegania gromadzenia odpadów komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym.

Zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich gromadzenie w odpowiednim rodzaju i pojemności pojemniku/worku, wg warunków określonych w Regulaminie , tj.:
- do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych ustala się pojemniki w dowolnym kolorze, z wyłączeniem kolorów pojemników stosowanych przy selektywnej zbiórce odpadów, o odpowiednim oznaczeniu opisowym i pojemności  60l, 120l, 240l  lub 1100l,
- do selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustala się :
-  pojemniki/worki  niebieskie, w których zbierana jest frakcja sucha, tj. papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ),
-  pojemniki/worki  zielone, w których zbierane jest szkło, tj.  odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach,
- pojemniki/worki brązowe, w których zbierane są odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i  kuchenne ulegające biodegradacji.

Ilość i minimalną  pojemność pojemników, w które winna być wyposażona nieruchomość , należy dostosować, zgodnie z zapisami Regulaminu:
- w przypadku nieruchomości zamieszkałych, do odpowiedniego systemu zbiórki oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej  na danej nieruchomości.

Zgodnie z  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki ( worki ) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów ( wg harmonogramu odbioru ). Pojemniki ( worki ) muszą być udostępnione ( wystawione ) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika ( worka ) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki ( worki ) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,
2) wystawione pojemniki ( worki ) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnym osobom trzecim.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez stałą kontrolę ich szczelności, z zaleceniem przeprowadzenia ich dezynfekcji, co najmniej dwa razy w roku, przed sezonem letnim oraz po sezonie letnim.

Zbiórka przeterminowanych  leków ( oraz zużytych strzykawek ) pochodzących  z gospodarstw domowych

Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje, przeterminowane leki ( oraz zużyte strzykawki )  pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać :
- do wyznaczonych aptek, którymi są :
1) Apteka Morska, ul.Krasickiego 10;
2) Apteka Zdrój, ul.Krótka 4B;
3) Euro-Apteka, ul.Gryfa Pomorskiego 25;
lub
- do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK-u ), prowadzonego przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10-ej do 18-ej, zlokalizowanego przy ul.Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach.

W PSZOK-u przyjmowane są również  pochodzące z gospodarstw domowych  odpady problemowe i niebezpieczne ( np. lampy fluoroscencyjne, pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów,  tusze, zużyte oleje, zwłoki zwierząt domowych, itp. ).

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych ( PSZOK-u ), przy  ul.Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku , w godzinach  od 10-ej do 18-ej,   w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych :
-  szkło,
- frakcja sucha ( papier i tektura, metale, tworzywa,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-  zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe ( do 500kg rocznie na pojedynczą nieruchomość ).

W PSZOK-u przyjmowane są również pochodzące z gospodarstw domowych  odpady problemowe i niebezpieczne ( np. lampy fluoroscencyjne, pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów,  tusze, zużyte oleje ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 12-01-2016 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Sulicka Scholz 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2016 14:06