herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wynik konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" 2016-12-29 14:58
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach, które zamieszkują na terenie gminy Międzyzdroje. 2016-12-29 14:57
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach, które zamieszkują na terenie gminy Międzyzdroje. 2016-12-06 08:53
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" 2016-12-06 08:48
Uchwała Nr XXVI/252/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-11-16 14:13
Protokół w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". 2016-10-26 16:58
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". 2016-09-29 10:31
Biuro ds. Społecznych i Kultury Fizycznej w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, uprzejmie informuje, że przystępuje do prac nad przygotowaniem projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" oraz planu rzeczowo- finansowego do projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2017 - na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych. 2016-08-24 11:14
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku. 2016-04-27 13:31
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "powrót do przeszłości" 2016-03-11 11:14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" 2016-03-11 11:13
Ogłoszenie wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-02-19 09:13