Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Uchwała Nr XXIX/284/05

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 18 marca 2005 r.

W sprawie zmiany w Statucie Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U z 1991 roku Nr 13 poz. 123, zmiany z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz.364, z 2003r. Dz.U.Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz.U.Nr 96 poz.874, Nr Dz.U.Nr 213 poz.2081, Dz.Nr 11 poz.96, Dz. Nr 261 poz.2598 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXV/229/2000 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 października 2000 roku w sprawie nadania statutu Międzynarodowemu Domowi Kultury w Międzyzdrojach wprowadza się zmianę § 9, który otrzymuje brzmienie:

„ § 9. 1) przy MDK jako organ doradczy działa Rada Programowa, składająca

się z 8-10 członków.

2) Rada Programowa MDK powoływana jest przez Dyrektora MDK.

Kadencja Rady Programowej MDK trwa 4 lata i upływa wraz z kadencją

Dyrektora MDK , z zastrzeżeniem , że pierwsza kadencja rozpoczyna się

z dniem wyboru rady a kończy w 2006 roku.

3) zadaniem Rady Programowej jest:

  1. inicjowanie i wspieranie różnych form działalności kulturalnej, twórczości dzieci , młodzieży i osób dorosłych ,

  2. popularyzacja i upowszechnianie świadomości narodowej, regionalnej, obywatelskiej i kulturowej,

  3. podejmowanie i inspirowanie innych działań mających na celu rozwijanie współpracy regionalnej , krajowej i międzynarodowej ,

  4. dbałość o prawidłowy rozwój twórczości ludowej i artystycznej.

  5. Opiniowanie rocznych programów działania i planów finansowych MDK .

4) członkowie Rady Programowej powoływani są spośród kandydatów zgłoszonych przez: jednostki organizacyjne, zakłady budżetowe, instytucje, organizacje pozarządowe i społeczne oraz jednostki pomocnicze działające na terenie Gminy Międzyzdroje.

5) Rada Programowa MDK działa w oparciu o Regulamin Pracy Rady

Programowej MDK”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.13 ust.1 Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu przez Organizatora, co wynika z przepisów ustawy z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

Dotychczasowy zapis statutu w § 9 ( stanowi załącznik do uzasadnienia) dotyczący powołania Rady Kultury na wniosek Komisji Spraw Społecznych był niezgodny z przepisami ustawy - nie aktywny”. Ustawodawca daje Organizatorowi możliwość tylko określenia w statucie organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powołania ( art.13 ust.2 pkt.3).

Z uwagi na powyższe uzasadnionym jest dokonanie zmian w statucie MDK w Międzyzdrojach, w brzmieniu zawartym w projekcie przedłożonej uchwały.

Cyt. § 9

1) Przy MDK działa Rada Programowa MDK składająca się z 10 do 15 osób.

2) Rada Kultury powoływana jest uchwałą rady Miejskiej na wniosek Komisji

Spraw Społecznych Rady Miejskiej. Kadencja Rady Kultury trwa cztery

lata.

3) Zadaniem Rady jest:

a) wypracowanie zasad regionalnej, krajowej i międzynarodowej współpracy kulturalnej,

b)przygotowywanie długofalowych i rocznych programów działania MDK,

opiniowanie rocznych planów finansowych oraz wewnętrznej organizacji

MDK,

  1. podejmowanie i inspirowanie innych działań mających na celu rozwijanie współpracy międzynarodowej,

  2. zbliżanie się do siebie i budowanie trwałych związków przyjacielskich, zwłaszcza młodego pokolenia.

4) Skład Rady Kultury powoływana jest na wniosek instytucji, organizacji

działających na terenie Gminy Międzyzdroje.

5) Rada działa w oparciu o Regulamin Pracy Rady Kultury.”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 24-03-2005 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2005 10:26