herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr CCCLII.560.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2017-12-04 12:49
Uchwała Nr CCCLII.559.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 r. 2017-12-04 12:50
Uchwała NRCCCLII.558.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2017-12-04 12:46
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2017 r. 2017-10-26 09:01
Uchwała Nr Cclxxv.464.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2017-09-13 14:32
UCHWAŁA Nr CCLXXV.4O2.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2017-09-13 14:29
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku 2017-08-30 13:49
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2017 r. 2017-07-20 12:10
Uchwała nr CCXXXVI.405.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2017-07-14 11:12
Uchwała Nr CLXXXIII.331.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-06-07 16:47
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2016 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 2017-05-30 13:21
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2016 2017-05-24 09:55
Uchwała Nr CXIX.215.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-04-26 15:24
Uchwała Nr CXIX.214.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CV.191.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-04-26 15:17
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2017 r. 2017-04-26 15:15
Uchwała nr CV.191.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-04-14 10:57
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 2017-03-31 11:02
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. - korekta 2017-03-21 14:54
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. 2017-02-22 14:06
Uchwała nr L.115.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-02-13 07:57
Uchwała Nr CCCLX.710.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-01-10 09:21
Uchwała nr CCCLX.709.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na łata 2017-2035. 2017-01-10 09:19
Uchwała Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2016-12-22 15:06