Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie układu torowego wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej na odcinku od 87.607 do km 90.162 linii kolejowej 401 w zakresie projektu Stacji Świnoujście na działkach nr: 6, 189/11, 190/10,190/11 w obrębie Międzyzdroje 16 oraz nr 166/2, 166/4,166/6,167/2, 193/5,194/5,194/6, 238 w obrębie Lasy Państwowe w gminie Międzyzdroje, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ?Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu". 2017-12-29 12:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 14/17 z dnia 22.12.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce i budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 10, 193/2, 193/3, 193/4, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2017-12-22 10:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 427/3,428/1, 428/2,428/3,452, 505, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14, 584/15, 601, 605, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-12-15 12:40
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019, położonego w województwie zachodniopomorskim: Miasto Świnoujście; powiat kamieński/ gminy Wolin, Dziwnów, Międzyzdroje. 2017-12-14 12:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji, znak: SGK.6220.8.2017.ES.13, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu 3 budynków lądowej części przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczeniem przeciwsztormowym, w Międzyzdrojach na działce ew. nr 86/1, obr. 0020, przy ul.Promenada Gwiazd 15". 2017-12-14 08:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.8.2017.ES.13, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu 3 budynków lądowej części przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczeniem przeciwsztormowym, w Międzyzdrojach na działce ew. nr 86/1, obr. 0020, przy ul.Promenada Gwiazd 15". 2017-12-14 08:23
dokument Uchwała NRXXVIII/184/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. 2017-12-11 13:12
dokument Burmistrz Międzyzdrojów, zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu 3 budynków lądowej części przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczeniem przeciwsztormowym, w Międzyzdrojach na działce ew. nr 86/1, obr. 0020, przy ul.Promenada Gwiazd 15" o wydaniu postanowienia 2017-11-20 14:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o zebranych materiałach i dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbiórce i budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN- 15 kV i n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 10, 193/2, 193/3, 193/4, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje oraz dz. nr 8, 430/1, cz. dz. nr 430/3, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Zachodniej w Międzyzdrojach podjętego Uchwałą Nr IX/75/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2007r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 75, poz. 1209). 2017-11-17 10:54
dokument "Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego" - informacja o projekcie 2017-11-09 11:16
dokument Wynik konsultacji społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Wicko 2017-11-08 16:09
dokument Wynik konsultacji społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Lubin 2017-11-08 16:09
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2017-11-13 10:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu 3 budynków lądowej części przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zabezpieczeniem przeciwsztormowym, w Międzyzdrojach na działce ew. nr 86/1, obr. 0020, przy uł.Promenada Gwiazd 15", wszczęte na wniosek złożony w dniu 30.06.17r. przez Pana Szymona Bielenisa, reprezentującego Minde Sp. z o.o., ul.Jerzego Waszyngtona 1, 78-100 Kołobrzeg. 2017-10-26 10:22
dokument Ankieta dotycząca konsultacji społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Lubin 2017-10-13 12:46
dokument Ankieta dotycząca konsultacji społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Wicko 2017-10-13 12:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbiórce i budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 10, 193/2, 193/3, 193/4, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje oraz dz. nr 8, 430/1, cz. dz. nr 430/3, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Zachodniej w Międzyzdrojach 2017-10-09 14:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 13/17 z dnia 05.10.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach", na części działki o numerze geodezyjnym: 73, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-10-05 14:24
dokument Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 12/17 z dnia 03.10.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach", na działce o numerze geodezyjnym: 286, zlokalizowanej w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach. 2017-10-03 13:58
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o konsultacjach społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Wicko 2017-10-02 12:02
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o konsultacjach społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Lubin 2017-10-02 12:01
dokument Obwieszcznie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 11/17 z dnia 26.09.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach", na działce o numerze geodezyjnym: 173/12, zlokalizowanej w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicach bukowe, Przy Wodociągach, Kolejowej w Międzyzdrojach. 2017-09-26 14:07
dokument Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 10/17 z dnia 20.09.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Zagospodarowaniu terenów zielonych w Międzyzdrojach na działce o numerze geodezyjnym: 256, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach. 2017-09-20 16:40
dokument Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 9/17 z dnia 20.09.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Zagospodarowaniu terenów zielonych w Międzyzdrojach na działce o numerze geodezyjnym: 251, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Ignacego Krasickiego w Międzyzdrojach. 2017-09-20 16:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 8/17 z dnia 13.09.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie przedszkola publicznego Nr 1 o dwa oddziały żłobkowe, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 272, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach. 2017-09-13 14:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 7/17 z dnia 13.09.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych15 kV i 0,4 kV, na części działki o numerze geodezyjnym: 381/1, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2017-09-13 14:40
dokument Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o wprowadzeniu do obrotu grzybów świeżych, przetworów z grzybów oraz środków spożywczych zawierających grzyby 2017-09-13 12:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach", na części działki o numerze geodezyjnym: 73, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach. 2017-09-04 14:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 września 2016r., znak: SGK.6220.9.2015.ES.15, o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz zabudową towarzyszącą o funkcji sportowo-rekreacyjnej ( budynek basenu wraz z gastronomią i pomieszczeniami obsługi technicznej )", w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego 70. 2017-08-30 08:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 6/17 z dnia 25.08.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plażę przy obiekcie molo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/13, 70/36, 70/38, oraz na części działek o numerach geodezyjnych: 70/12 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, 2017-08-25 13:35
dokument Wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa zachodniopomorskiego 2017-08-24 08:25
dokument Zawiadomienie o zawiadamiam o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/17 z dnia 17.08.2017 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie zejścia na plażę, na części działki o numerze geodezyjnym: 430/3, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach. 2017-08-17 13:03
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 256, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach. 2017-08-16 12:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 251, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Ignacego Krasickiego w Międzyzdrojach 2017-08-16 12:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 173/12, zlokalizowanej w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicach Bukowej, Przy Wodociągach, Kolejowej w Międzyzdrojach. 2017-08-16 12:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 286, zlokalizowanej w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach. 2017-08-16 12:26
dokument Zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV i 15 kV, na części działki o numerze geodezyjnym: 381/1, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach. 2017-08-16 12:22
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie przedszkola publicznego Nr 1 o dwa oddziały żłobkowe, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 272, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach. 2017-08-08 09:07
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże przy obiekcie molo wraz z niezbędna infrastruktura techniczna, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/13, 70/36, 70/38, oraz na części działek o numerach geodezyjnych: 70/12 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2017-07-28 08:54
dokument Zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego z na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV i 15 kV, na części działki o numerze geodezyjnym: 381/1, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-07-26 14:09
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie zejścia na plażę, na części działki o numerze geodezyjnym: 430/3, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach. 2017-07-24 11:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji niezezwalającej na usuniecie drzewa z gatunku kasztanowiec pospolity o obwodzie pnia 234 cm, z terenu nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Emilii Plater 3, stanowiącej działkę nr 465, obr. 21, będącej własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Emilii Plater 3, 72-500 Międzyzdroje. 2017-07-06 13:44
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017-06-30 14:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku z apartamentami gościnnymi ( zaplecze przystani jachtowej) w Międzyzdrojach na dz. nr 86/1 przy Promenadzie Gwiazd 15". 2017-07-03 08:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26.06.2017r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże przy obiekcie molo wraz z niezbędna infrastruktura techniczna, na działce o numerze geodezyjnym: 70/13 oraz na części działek o numerach geodezyjnych: 70/12 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-06-26 12:07
dokument Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego 2017-06-14 16:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13.06.2017 r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek Strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV i 15kV, na części działki o numerze geodezyjnym: 381/1, zlokalizowanej w obrębie 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-06-13 15:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 234 cm z terenu nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Emilii Plater 3, stanowiącej działkę nr 465. obr. 21. 2017-06-06 13:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie przedszkola publicznego Nr 1 o dwa oddziały żłobkowe, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 272, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach 2017-06-06 13:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ze?zwoleniu na realizację inwestycji drogowej : Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej - ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami 2017-05-25 08:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV, na części działki o numerze geodezyjnym: 381/1, zlokalizowanej w obrębie 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-05-24 15:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże zejście ,.J", na części działki o numerze geodezyjnym: 193/2, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-05-17 15:42
dokument Obwiesczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw z myjnią ręczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach". 2017-05-08 10:26
dokument Obwieszczenie z dnia 28.04.2017r. dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie zejścia na plażę, na części działki o numerze geodezyjnym: 430/3, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach; 2017-04-28 13:16
dokument Obwieszczenie z dnia 28.04.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-05-08 13:15
dokument Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Międzyzdroje w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa , stanowiącego nieruchomość położona przy ul. Zdrojowej w obrębie 20 miasta Międzyzdroje , stanowiącą działkę nr 227 o powierzchni 1.922m2, dla której w Sadzie Rejonowym w Świnoujściu prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1W/00009132/2 2017-04-20 10:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18.04.17r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie ( przy ulicy Geodezyjnej na działce nr 128/4. Obr. 24 ) 2017-04-19 12:01
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z na wniosek strony, dla inwestycji polegającej na: budowie stałego zjazdu technicznego na plażę przy obiekcie molo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze geodezyjnym: 70/13 oraz na części działek o numerach geodezyjnych: 70/12 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-04-14 09:54
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z na wniosek strony, dla inwestycji polegającej na: przebudowie zejścia na: plażę, na części działki o numerze geodezyjnym: 430/3, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach 2017-04-14 09:53
dokument Rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2017. 2017-04-05 15:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Parking naziemny wraz z urządzeniami oraz infrastrukturą techniczna związaną z przedsięwzięciem w m. Międzyzdroje." 2017-03-27 13:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ścieżki spacerowej od zejścia na plażę "J" do mola 2017-03-27 13:25
dokument Obwieszczenie (uzupełniające) Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 marca 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-03-17 11:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże przy obiekcie Molo, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/12, 70/13 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2017-03-17 10:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie zejścia na plażę, na części działki o numerze geodezyjnym: 430/3, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach. 2017-03-10 10:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże zejście "J", na części działki o numerze geodezyjnym: 193/2, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-03-03 11:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ścieżki spacerowej 2017-03-02 13:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zagospodarowaniu terenu przy ulicy Bohaterów Warszawy i Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach, w tym zmianie zagospodarowania ciągu pieszego "Aleja Gwiazd" 2017-02-28 11:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu przy ulicy Bohaterów Warszawy i Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach, w tym zmianie zagospodarowania ciągu pieszego "Aleja Gwiazd" (poszerzenie alei, wymiana nawierzchni i pobudowy, dostosowanie do ruchu średniego) wraz z przyległymi terenami zielonymi oraz wykonaniem podwyższenia zlokalizowanego we wschodniej części terenu 2017-02-13 14:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: montażu urządzeń i budowie chodnika na stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w Międzyzdrojach 2017-02-07 15:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie "Budowie stacji paliw i gazu płynnego LPG oraz myjni bezdotykowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Nowomyśliwskiej 102 w Międzyzdrojach, działka nr 496/2, obręb 19". 2017-01-23 13:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie "Budowie stacji paliw z myjnią ręczną wraz z zagospodarowaniem ternu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach" 2017-01-18 15:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-16 10:37
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na montażu urządzeń i budowie chodnika na stacji redukcyjno -pomiarowej gazu w Międzyzdrojach 2017-01-12 12:09