herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wynik otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" 2017-12-21 15:12
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje. 2017-12-21 14:00
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. 2017-12-21 13:59
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu ?Klubik rodzinny od juniora do seniora". 2017-12-14 13:45
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2017-12-14 13:43
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. 2017-12-14 13:39
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje. 2017-12-14 13:38
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. 2017-11-29 12:18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje. 2017-11-29 12:17
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" 2017-11-29 10:19
Protokół w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". 2017-11-07 13:40
Ogłoszenie w sparwie uznania celowości realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: "Sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych" 2017-10-27 09:15
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". 2017-10-10 11:07
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. 2017-06-08 11:18