Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Uchwała Nr XXIX/291/2005

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu .

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , 2002 r. Nr 23 ,poz. 220 , Nr 62 ,poz. 558 , Nr 113, poz. 984 i Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 ,poz. 1806 oraz z 2003 , Nr 80 ,poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz.1203 ) uchwala się , co następuje :

§ 1.Przyjmuje się plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu .

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Jan Magda

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIX/291/2005

z dnia 18 marca 2005 r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 2005

Lp.

Tematyka

Termin Realizacji

I.

Budżet Gminy:

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i wypracowanie stanowiska komisji w sprawie udzielenia absolutorium.

10.04.2005

1. Zapoznanie się z przedłożonymi przez Burmistrza informacjami o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za półrocze 2005.

2. Przedstawienie RM wypracowanego przez komisję stanowiska opiniującego realizację budżetu.

15.09.2005

Udział komisji w pracach budżetowych określonych Uchwałą Nr XXII/206/2000 w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu Gminy Międzyzdroje.

31.12.2005

Opiniowanie przedstawianych przez Burmistrza zmian do budżetu.

Na bieżąco

Proponowanie zmian w budżecie mających na celu jego lepszą realizację jak również wynikających z potrzeb w danej chwili.

Na bieżąco

II.

Inwestycje, finanse

Opiniowanie przedstawianych przez Burmistrza inwestycji miejskich.

Na bieżąco

Aktywny udział w kształtowaniu i wpływaniu na politykę inwestycyjną Gminy.

Na bieżąco

Wskazywanie nowych źródeł finansowania.

Na bieżąco

Dążenie do jak najszybszego uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego jako siły napędowej rozwoju gminy.

Na bieżąco

Opiniowanie i kształtowanie projektów uchwał określających wysokość podatków, opłat i innych wpływów uznanych za dochody gminy.

Na bieżąco

Wspieranie inwestycji Gminnych będących w realizacji

Na bieżąco

Inicjowanie działań zmierzających do realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Międzyzdroje uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje.

Na bieżąco

Określenie celów i kierunków działania RM IV kadencji oraz strategii pozwalającej wprowadzić w życie wyznaczone cele .

Na bieżąco

III.

Opiniowanie: uchwał i materiałów związanych z porządkiem sesji RM, korespondencji kierowanej do komisji, skarg i wniosków mieszkańców.

Na bieżąco

IV.

Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2005.

31.01.2006

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 24-03-2005 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2005 10:33