herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2017-01-23 14:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zawiadomienia Z.K. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2017-01-23 14:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2017-01-23 14:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia na sprzedaż nieruchomości 2017-01-23 14:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia na sprzedaż nieruchomości 2017-01-23 14:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia na sprzedaż nieruchomości 2017-01-23 14:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia na wydzierżawienie nieruchomości 2017-01-23 14:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia na wydzierżawienie nieruchomości 2017-01-23 14:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-01-23 14:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną 2017-01-23 14:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016 - 2035 2017-01-23 14:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2017-01-23 14:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017. 2017-01-23 14:00