herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Zarządzenie Nr 61/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" nr POIS.02.05.00-00-0063/16 w ramach działania 2.5 - oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.