herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie w formie dotacji budowy stałego zjazdu na plażę realizowanego w ramach zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejście J " 2017-08-17 14:49
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie w formie dotacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin" 2017-08-17 14:44
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2017-08-17 14:34
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-08-17 14:31
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mający charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2017-08-17 14:29
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-08-17 14:19
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2017 2017-08-17 14:13
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-08-17 14:06
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-08-17 14:03