Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Zgodnie z  § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki ( worki ) przeznaczone do zbierania odpadów  komunalnych,  w  dniu  odbierania  tych  odpadów ( wg  harmonogramu odbioru ).  Pojemniki ( worki )  muszą  być udostępnione ( wystawione ) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z   możliwością   wejścia   na   teren   nieruchomości   lub   poprzez   wystawienie   pojemnika   ( worka ) przed   wejściem   na  teren   nieruchomości,  w  miejscu  umożliwiającym   swobodny   dojazd   do  nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki ( worki ) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki ( worki ) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane )

tereny miejskie  i wiejskie

Dzień tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 

Wtorek

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

Czwartek

Biała Góra, Grodno I- IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica

Piątek

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

 

Ogrody działkowe  – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Bursztyn” w Międzyzdrojach.

 

Odpady komunalne  segregowane – frakcja sucha

tereny miejskie i wiejskie

( papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe )

Dzień tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 

Czwartek

Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentaran, Za Torem.

 

Ogrody działkowe  – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Bursztyn” w Międzyzdrojach.

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji:

tereny miejskie

Dzień tygodnia

Lokalizacja odbioru

Wtorek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

 

Ogrody działkowe  – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Bursztyn” w Międzyzdrojach.

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

tereny wiejskie

2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca

 ( w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone )

- 12.09.2017 r.     26.09.2017 r.

  - 10.10.2017 r.     24.10.2017 r.

 - 14.11.2017 r.     28.11.2017 r.

 - 12.12.2017 r.     27.12.2017 r.

 

SZKŁO

tereny miejskie i wiejskie

II piątek miesiąca

 ( odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach )

- 08.09.2017 r.

- 13.10.2017 r.

- 10.11.2017 r.

 - 08.12.2017 r.

 

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

( w tym meble, AGD, RTV )

Część Zachodnia miasta

13.09.2017 r. ( środa )

22.11.2017 r. ( środa )

Część Wschodnia miasta

14.09.2017 r. ( czwartek )

23.11.2017 r. ( czwartek )

Gmina

15.09.2017 r. ( piątek )

24.11.2017 r. ( piątek )

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Punkty Handlowe – Promenada, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodniczki, Zdrojowa.

Biała Góra, Bukowa,  Działki ogrodowe, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Grodno, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater,

Przy Wodociągach,  Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa

Nadleśnictwo, Wolińska, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin.

 

         Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.      

 

     Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z o.o.  przy ul. Szczecińskiej 2  w Kamieniu Pomorskim w związku  z  przypadającymi  dniami  wolnymi  w roku  2017,  podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

-     01.11.2017 r.  (Wszystkich Świętych)                      -  02.11.2017 r.

-     25.12.2017 r.  (Boże Narodzenie – pierwszy dzień)     - 22.12.2017 r.                 

-     26.12.2017 r.   (Boże Narodzenie – drugi dzień)          -  27.12.2017 r.     

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), przy ul. Nowomyśliwskiej 86,   prowadzonym   przez   Zakład   Ochrony   Środowiska   w   Międzyzdrojach,  od  poniedziałku

do  piątku,  w  godzinach  od  10 – tej  do  18 –  tej  i  dodatkowo  do 31 października br.  w soboty

w godzinach od 10 – tej do 14 – tej w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych :

- szkło,

- frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe),   

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe ( do500 kg rocznie na pojedynczą nieruchomość),

- zużyte opony,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte bateria i akumulatory,

-odpady problemowe i niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (np. lampy                     

  Fluoroscencyjne, farby, tusze, rozpuszczalniki

 

                                                                                                      Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

                               Wioletta Sosińska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 30-08-2017 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Sosińska 30-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2017 08:47