herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zawiadomienia Pana R.R. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2017-09-22 12:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi E.SZ. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2017-09-22 12:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi G.P oraz K.Cz na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2017-09-22 12:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-09-22 11:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-09-22 11:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-09-22 11:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-09-22 11:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów" 2017-09-22 11:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wicko nad zmianą w statucie sołectwa Wicko 2017-09-22 11:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-09-22 11:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2017-09-22 11:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-09-22 11:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-09-22 11:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-09-22 11:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Międzyzdroje 2017-09-22 11:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b w Międzyzdrojach 2017-09-22 11:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach 2017-09-22 11:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-09-22 11:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje 2017-09-22 11:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-09-22 11:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr I/6/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz pomiotu działania. 2017-09-22 11:36