herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Z A W I A D O M I E N I E  

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach,  odbędzie się 17 października 2017 r. o godz. 10.00  w biurze Rady Miejskiej - pok. nr 14, ul. Książąt Pomorskich 5.


Porządek posiedzenia:

1.    Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia.
3.    Uwagi i poprawki do protokołu w dniu 12.10.2017.
4.    Przyjęcie protokołu z kontroli prawidłowości rozliczania dotacji finansowych przekazanych dla ZOŚ (na utrzymywanie zieleni miejskiej oraz akacja zima) za rok 2016.
5.    Rozpoczęcie kontroli prawidłowości rozliczania dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym za rok 2016.
6.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
7.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
8.    Zakończenie posiedzenia .    
                       


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Adam Jakubowski

 


PODSTAWA PRAWA
W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U.2013.594, 645, 1318, z 2014. 379, 1072) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 13-10-2017 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jakubowska 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2017 13:47