Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Uchwała Nr XXXIII/332/05

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 26 sierpnia 2005r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683 , z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1.Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

2. Stawki opłaty ustala się oddzielnie dla sezonu letniego i pozostałych miesięcy - sezon letni obejmuje okres od 01 lipca do 31 sierpnia.

3. Stawki opłaty targowej ustala się w zależności od strefy:

a) strefa I - obejmuje ulice: Bohaterów Warszawy, Promenadę Gwiazd, Campingową, Turystyczną, Ludową, Pomorską, Kościuszki, Traugutta, ulicę bez nazwy stanowiącą działkę nr 229 położoną przy DW Posejdon, Parkową, Morską, Zdrojową, Kopernika, Rybacką, Mickiewicza, Plażową, Poprzeczną, Spokojną, Cichą, Wczasową, Wesołą, Światowida i Plac Neptuna.

b) strefa II - pozostała część miasta.

§ 2. 1. Stawka opłaty targowej za sprzedaż w strefie I wynosi - 590,00 złotych w okresie sezonu letniego i pozostałych miesiącach, bez względu na zajętą powierzchnię z zastrzeżeniem ust. 3 oraz z wyłączeniem stawek za sprzedaż wyrobów o których mowa w § 2 ust.2 pkt 4 uchwały.

2. Stawki opłaty targowej za sprzedaż w strefie II:

Stawka stała Stawka w okresie letnim

w zł w zł

1/ przy sprzedaży ze stoiska, za każdy 1,50 2,50

m2 zajętej powierzchni

2/ przy sprzedaży ze stoiska z pokryciem 3,50 6,00

namiotowym, za każdy m2 zajętej

powierzchni

3/ przy sprzedaży z punktu ruchomego, 6,00 12,00

wózka, stojaka - sprzedaż kukurydzy,

małej gastronomii, napojów chłodzących,

popcorn, okularów itp.

(za minimum 1 m2 powierzchni)

4/ przy sprzedaży wyrobów artystycznych 3,00 12,00

wykonywanych na miejscu przez twórców

tj. portrety, obrazy, rzeźba

(za minimum 1 m2 powierzchni)

5/ przy sprzedaży, od jednego pojazdu

samochodowego, przyczepy o ładowności:

a) do 1 t 12,00 25,00

b) powyżej 1 t 15,00 30,00

3.Teren zajęty do sprzedaży przez jedną osobę lub jednostkę organizacyjną nie może przekroczyć 10 m2.

4. Opłatę należy uiścić z chwilą rozpoczęcia sprzedaży.

§ 3.1. Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa przez inkasenta- Panią

Annę Karzycką.

2. Wysokość prowizji od zainkasowanych kwot ustala się w wysokości :

a) w sezonie letnim - 4 %

b) po sezonie - 17 %

3. Inkasent dokonuje poboru opłaty targowej na kwitariusz wydając pokwitowanie na każdą pobraną kwotę.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/187/04 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała Nr XXV/250/04 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 31-08-2005 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2005 13:02