herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 13/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-01-18 15:05
Zarządzenie Nr 12/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości położonej w Międzyzdrojach 2018-01-18 15:04
Zarządzenie Nr 11/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów 2018-01-18 15:02
Zarządzenie Nr 10/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2018-01-18 15:02
Zarządzenie Nr 9/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2018-01-08 14:24
Zarządzenie Nr 8/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2018-01-05 10:53
Zarządzenie Nr 7/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2018-01-05 10:53
Zarządzenie Nr 5/Fin/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-01-05 10:51
Zarządzenie Nr 4/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: 1)wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego;2)wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej;3)wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate;4)wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów;5)wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki - szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie sportu wysokokwalifikowanego sekcji tenisa stołowego 2018-01-05 10:49
Zarządzenie Nr 3/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-01-05 10:47
Zarządzenie Nr 2/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-01-05 10:47
Zarządzenie Nr 1/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-01-05 10:46