Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wynik otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje 2018-12-31 10:03
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie molo w Międzyzdrojach o podest dojściowy do przystani morskiej łączący drogę wewnętrzną z pomostem molo, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/12 i 70/13, zlokalizowanych w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. 2018-12-31 08:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 60/7, 74/3,74/,72/3,255/1 zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2018-12-28 09:16
dokument Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28.12.2018r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego? w sprawie rozbudowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 60/7, 74/3, 74/4, 72/3 i 255/1 w obrębie 20 m. Międzyzdroje. 2018-12-28 09:16
dokument Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z trzech studni składającego się z trzech studni głębinowych nr 1, nr 2 i nr 3, położonych w miejscowości Wapnica przy ul. Turkusowej gm. Międzyzdroje, na działkach o numerach: 126/3 (studnia nr 3), 126/4 (studnia nr 1), 126/5 (studnia nr 2) obręb Wapnica gm. Międzyzdroje. 2018-12-11 12:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie molo w Międzyzdrojach o podest dojściowy do przystani morskiej łączący drogę wewnętrzną z pomostem molo, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/12 i 70/13, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2018-12-04 11:10
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIEŃSKIEGO z dnia 24 października 2018 roku O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ 2018-10-24 14:48
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". 2018-10-23 15:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dni 19.10.2018r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony, od dnia złożenia wniosku tj. 19.10.2018r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury 2018-10-19 11:44
dokument Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 2018-10-17 12:32
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa drogi o znaczeniu lokalnym - ETAP I, na terenie działek nr 10, 7/3, 163/4, 7/8 i 7/9, obręb nr 16 miasto Międzyzdroje" 2018-10-15 07:17
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2018-10-19 11:37
dokument OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje i prognozy oddziaływania na środowisko. 2018-09-26 10:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej 2018-09-07 11:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28.08.2018r. dotyczącego sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/18 z dnia 24.07.2018r. znak: PPZ.6733.1.1078.2018.MB w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymianą istniejącej stacji transformatorowej ?Nowe Molo? nr 2791 na prefabrykowaną stację typu miejskiego ze zmianą lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1, 255/3, 60/7, 214, 215, 164, zlokalizowanych w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. 2018-08-28 13:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/18 z dnia 24.07.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymiana istniejącej stacji transformatorowej ?Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowana stację typu miejskiego ze zmiana lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1, 255/2, 60/7. 214, 215, 164, zlokalizowanych w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. 2018-07-24 13:59
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2018-06-29 13:32
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymiana istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowana stację typu miejskiego ze zmiana lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1. 255/2, 60/7, 214. 215. 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. 2018-06-29 09:49
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:1)Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa. Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa;2) miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości. Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwska. Komunalna;3)w miejscowości Lubin - w rejonie ulicy Geodezyjnej, gmina Międzyzdroje;oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowań. 2018-06-12 09:11
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na okres 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 14.03.2019r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 74/1, 74/2, 72/2, 72/1, 255/1, 255/2, 60/7, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2018-05-18 09:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/18 z dnia 17.05.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastruktura towarzyszącą w ul. Okrągłej, na działkach o numerach geodezyjnych: 237, 225/1 i 54/6, zlokalizowanych w obrębie 23 Wapnica jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2018-05-17 12:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie strefy wejściowej wraz ze schodami zewnętrznymi do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach oraz zmianie lokalizacji miejsc postojowych na terenie działki, na działce o numerze geodezyjnym: 190, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach. 2018-05-15 10:56
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymiana istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowana stację typu miejskiego ze zmiana lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13. 70/18, 255/1, 255/2, 60/7, 214, 215, 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. 2018-04-27 10:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/18 z dnia 26.04.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie szkoły podstawowej nr 2 w Wapnicy, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 48/1, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapnica, przy ulicy Jodłowej 3 w Wapnicy. 2018-04-26 11:41
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie strefy wejściowej wraz ze schodami zewnętrznymi do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach oraz zmianie lokalizacji miejsc postojowych na terenie działki, na działce o numerze geodezyjnym: 190, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach. 2018-04-16 11:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji, znak: SGK.6220.13.2017.ES.12, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartego garażu wielopoziomowego ( 6 poziomów - kondygnacji ) o powierzchni całkowitej 10694m2, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 326/28 i 568/9 (obręb 19) położonych bezpośrednio na północ od ulicy Komunalnej w Międzyzdrojach. 2018-04-13 13:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.13.2017.ES. 12, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartego garażu wielopoziomowego ( 6 poziomów - kondygnacji ) o powierzchni całkowitej 10694m", na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 326/28 i 568/9 (obręb 19) położonych bezpośrednio na północ od ulicy Komunalnej w Międzyzdrojach. 2018-04-13 13:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastruktura towarzysząca w ul. Okrągłej, na działkach o numerach geodezyjnych: 237, 225/1 i 54/6, zlokalizowanej w obrębie 23 Wapnica jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2018-04-13 13:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 74/1, 74/2, 72/2, 72/1, 255/1, 255/2. 60/7, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2018-04-13 13:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2018-04-12 08:39
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie szkoły podstawowej nr 2 w Wapnicy, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 48/1, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapnica, przy ulicy Jodłowej 3 w Wapnicy. 2018-03-26 10:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartego garażu wielopoziomowego ( 6 poziomów - kondygnacji) o powierzchni całkowitej 10694m", na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 326/28 i 568/9 (obręb 19) położonych bezpośrednio na północ od ulicy Komunalnej w Międzyzdrojach 2018-03-19 11:23
dokument Informacja o rozpoczęciu w dniu 13 marca 2018 roku konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje na rok 2018. Konsultacje potrwają do 3 kwietnia 2018 roku. 2018-03-15 09:23
dokument Uchwała NR XXX/197/2018 Rady Powiatu wKamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. 2018-03-06 14:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie strefy wejściowej wraz ze schodami zewnętrznymi do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach oraz zmianie lokalizacji miejsc postojowych na terenie działki, na działce o numerze geodezyjnym: 190, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach. 2018-03-05 12:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/18 z dnia 02.03.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 427/3, 428/1, 428/2, 428/3, 452, 505, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14. 584/15, 601, 605, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2018-03-02 09:30
dokument OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do: 1) sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy "Kawczej Górze" obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje;2) sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. 2018-02-23 07:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji Nr 5/2018 w dniu 1 lutego 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie układu torowego wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej na odcinku od km 87,607 do km 90,162 linii kolejowej 401 w zakresie Stacji Świnoujście na działkach nr: 6, 189/1, 190/10, 190/11 w obrębie Międzyzdroje 16 oraz nr: 166/2, 166/4, 166/6, 167/2, 193/5, 194/5, 194/6, 238 w obrębie Lasy Państwowe w gminie Międzyzdroje, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowe S. A. 2018-02-08 13:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymianą istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowaną stację typu miejskiego ze zmianą lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1, 255/2, 60/7, 214, 215, 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. 2018-02-02 10:27
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 427/3,428/1, 428/2, 428/3,452, 505, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14, 584/15, 601, 605, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2018-01-30 12:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie szkoły podstawowej nr 2 w Wapnicy, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 48/1, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapnica, przy ulicy Jodłowej 3 w Wapnicy 2018-01-24 14:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-15 14:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartego garażu wielopoziomowego ( 6 poziomów - kondygnacji ) o powierzchni całkowitej 10694m2, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 326/28 i 568/9 (obręb 19) położonych bezpośrednio na północ od ulicy Komunalnej w Międzyzdrojach. 2018-01-10 15:50