herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2018 r. 2018-07-18 16:56
Uchwała Nr Cclxix.511.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lipca 201 8 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2018-07-11 15:37
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2017 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 2018-05-30 15:26
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2017 2018-05-30 15:26
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2018 r. 2018-04-27 11:28
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-04-04 09:02
Uchwała Nr LXXXVIII.180.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mię-dzyzdroje 2018-03-28 11:04
Uchwała Nr LXXXVIII.179.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2018 rok 2018-03-28 11:02
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. 2018-02-27 15:08
Uchwała Nr XLIII.126.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2018 rok 2018-02-14 15:41
Uchwała NR XXI.74.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-01-30 12:49
Uchwała NR XXI.73.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2018-01-30 12:48