herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

 

Z A W I A D O M I E N I E
 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach,  odbędzie się 21 maja 2018 r. o godz. 9.00 (poniedziałek) w biurze Rady Miejskiej, pok. Nr 14  Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5.


Porządek posiedzenia:

1.    Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia.
3.    Uwagi i poprawki do protokołu z dnia 14.05.2018 r.
4.    Zakończenie prac nad  analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.  
5.    Sporządzenie i przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2017 rok.
6.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
7.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
8.    Zakończenie posiedzenia .    
                       


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Adam Jakubowski

 


PODSTAWA PRAWA
W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232, z 2018 poz.8) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 11-05-2018 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Nurkowska 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2018 13:01