herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

ZAWIADOMIENIE

W dniu 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 09.00  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (sala konferencyjna), ul. Książąt Pomorskich 5,  odbędzie się  wspólne  posiedzenie stałych komisji  Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach, wg następującego porządku:

1.    Otwarcie połączonego  posiedzenia komisji  i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Uwagi i poprawki radnych do protokołu z dnia 7.06.2018 r.
4.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za rok 2017.
5.    Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
6.    Projekt uchwały w sprawie zmiany ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje”.
7.    Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Międzyzdroje miejsc sprzedaży                        i podawania napojów alkoholowych.
8.    Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyzdroje.
9.    Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Międzyzdroje.
10.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
11.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLII/457/18 z dnia 15.03.2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania zmian do statutu Gminy Międzyzdroje.
12.    Projekt uchwały w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi AMW Rewita sp. z o.o. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów.
13.    Projekt uchwały w sprawie zawiadomienia AMW Rewita Sp. z o.o. o niezałatwieniu skargi w terminie.
14.    Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z   prac między sesjami.
15.    Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
16.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17.    Wnioski komisji i radnych.
18.    Wnioski i skargi mieszkańców.
19.    Zakończenie obrad.
20.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
21.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
22.    Zakończenie posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

                                                                                              Przewodniczący Komisji:

1)    Mateusz Bobek………………………

2)    Filip Szyszkowski …………………….
                    


PODSTAWA PRAWA
W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232, z 2018 poz. 130) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.      

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 07-06-2018 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jakubowska 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2018 14:42