herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:1)Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa. Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa;2) miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości. Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwska. Komunalna;3)w miejscowości Lubin - w rejonie ulicy Geodezyjnej, gmina Międzyzdroje;oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowań.