Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


U c h w a ł a Nr XXXVI/370/05

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji i deklaracji

na podatek rolny oraz określenia trybu i szczegółowych warunków

zwolnień od podatku rolnego .

Na podstawie art. 6 a , ust. 11 , art. 6 b oraz art. 12 , ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada

1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94 , poz. 431 , z 1994 roku Nr 1 , poz. 3,

z 1996 roku Nr 91 , poz. 408 , z 1997 roku Nr 43 , poz. 272 , Nr 137 , poz. 926 , z 1998

roku Nr 108 , poz. 681 , z 2001 roku Nr 81 , poz. 875 , z 2002 roku Nr 200 , poz. 1680 ,

oraz z 2003 r. Nr 110 , poz. 1039 i Nr 162 , poz. 1568 oraz z 2005 roku Nr 143, poz. 1199,

Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) uchwala się , co następuje :

§ 1 . 1 Ustala się wzór formularza informacji , którą osoby fizyczne będące płatnikami

podatku rolnego są obowiązane złożyć Burmistrzowi , stanowiący załącznik Nr 1 do

niniejszej uchwały .

§ 2. Ustala się wzór deklaracji , którą osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki

nie mające osobowości prawnej , jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu

Państwa , a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane złożyć

Burmistrzowi , stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych następuje w drodze inkasa .

2. Inkasentami podatku rolnego ustala się sołtysów Gminy Międzyzdroje .

3. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 10 % pobranego podatku .

§ 4. 1. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych , na których

zaprzestano produkcji następuje na wniosek podatnika .

2. Do wniosku na przyznanie zwolnienia należy dołączyć ; dokument potwierdzający

dysponowanie nieruchomością rolną (wypis z ewidencji gruntów , umowy będące

podstawą do ujęcia w ewidencji podatkowej ) lub oświadczenie o samoistnym

władaniu nieruchomością .

3. Zwolnienie następuje w drodze decyzji .

4. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca , następującego po miesiącu ,

w którym decyzja stała się ostateczna .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów .

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV / 246 / 04 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji

i deklaracji na podatek rolny oraz określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień

od podatku rolnego .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 13-12-2005 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2005 09:17