Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji

ZAWIADOMIENIE

W dniu 7 lutego 2019 r. (czwartek)  o godz. 12.00  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (sala konferencyjna), ul. Książąt Pomorskich 5,  odbędzie się  wspólne  posiedzenie stałych komisji  Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, wg następującego porządku:

1.    Otwarcie połączonego  posiedzenia komisji  i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
4.    Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 230/32 o pow. 12 m2 przy ul. Plac Neptuna)
5.    Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 591/4 o pow. 15 m2 przy ul. Kolejowej)
6.    Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej)
7.    Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 74/3 o pow. 1 530,30 m2, 72/1 o pow. 22 m2, 255/1 o pow. 74 m2 przy ul. Boh. Warszawy)
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 60/3 przy ul. Boh. Warszawy)
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 35,67 m2)
10.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 50,55 m2)
11.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 113/2 o pow. 12 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego)
12.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 256 o pow. 12 m2 i 8 m2 przy ul. Boh. Warszawy)
13.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 248 o pow. 46,5 m2 i dz. Nr 250 o pow. 1 m2 w Wapnicy).
14.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 255/1 o pow. 29 m2 i dz. Nr 74/3 o pow. 75 m2 przy ul. Boh. Warszawy)
15.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża).
16.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz. Nr 344 o pow. 871 m2 przy ul. Zwycięstwa)
17.    Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
18.    Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
19.    Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lat 2019-2023 r.
20.    Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy.
21.    Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
22.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo.
23.    Oświadczenie w sprawie zgody Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na ustanowienie zastawu rejestrowego wyrażonej w uchwale nr XLIII/460/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r.
24.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na 2019 rok.
25.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej na 2019 rok.
26.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok.
27.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej na 2019 rok.
28.    Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Gmin Międzyzdroje oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu Gminy.
29.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje.
30.    Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.
31.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
32.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
33.    Zakończenie posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

 


   Przewodniczący Komisji:

1.    Józef Bogusław Sutyła

2.    Krzysztof Szlaski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grądz 07-02-2019 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jakubowska 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Grądz 07-02-2019 08:42