Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o sesji

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500),  zawiadamiam Państwa, że zwołuję V Sesję Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach, która  odbędzie się 12 lutego 2019 r.   o godz. 15.00 Miejsce obrad – Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiej w Międzyzdrojach

Porządek:    
1.    Otwarcie V Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski do porządku  obrad.
3.    Uwagi radnych do protokołów z dnia 20.12.2018 r. i 7.01.2019 r.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
7.    Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
8.    Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 230/32 o pow. 12 m2 przy ul. Plac Neptuna)
9.    Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 591/4 o pow. 15 m2 przy ul. Kolejowej)
10.    Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej)
11.    Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 74/3 o pow. 1 530,30 m2, 72/1 o pow. 22 m2, 255/1 o pow. 74 m2 przy ul. Boh. Warszawy)
12.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 60/3 przy ul. Boh. Warszawy)
13.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 35,67 m2)
14.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 50,55 m2)
15.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 113/2 o pow. 12 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego)
16.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 256 o pow. 12 m2 i 8 m2 przy ul. Boh. Warszawy)
17.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 248 o pow. 46,5 m2 i dz. Nr 250 o pow. 1 m2 w Wapnicy).
18.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 255/1 o pow. 29 m2 i dz. Nr 74/3 o pow. 75 m2 przy ul. Boh. Warszawy)
19.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża).
20.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz. Nr 344 o pow. 871 m2 przy ul. Zwycięstwa)
21.    Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
22.    Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
23.    Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lat 2019-2023 r.
24.    Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy.
25.    Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
26.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo.
27.    Oświadczenie w sprawie zgody Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na ustanowienie zastawu rejestrowego wyrażonej w uchwale nr XLIII/460/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r.
28.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na 2019 rok.
29.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej na 2019 rok.
30.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok.
31.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej na 2019 rok.
32.    Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Gmin Międzyzdroje oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu Gminy.
33.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje.
34.    Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.
35.    Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
36.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
37.    Wnioski komisji i radnych.
38.    Wnioski i skargi mieszkańców.
39.    Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
    Jan Węglorz

 

 

PODSTAWA PRAWNA: W myśl art. 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500)  zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grądz 07-02-2019 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jakubowska 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2019 08:41