herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/19 z dnia 11.03.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, miasto MIĘDZYZDROJE, obręb MIĘDZYZDROJE 20. ul. Bohaterów Warszawy, działki nr 60/7. 74/3. 74/4. 72/3 i 255/1. po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 53 st. 4.