herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SM, elektroenergetycznych linii kablowych nN, stacji transformatorowej SN/nN i złączy kablowych nN na działkach o numerach geodezyjnych: 60/7, 133, 134, 136, 137/1, 165/1 i 166 obrębu nr 20 w Międzyzdrojach na rzecz ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.