herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.2.2019.10, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi rowerowej od ul. Żwirowej, w pasie ul. Okrągłej i ul. Turkusowej w m. Wapnica oraz w ciągu DP1002Z do m. Łubczewo" realizowanego w ramach programu "NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej