Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW O G Ł A S Z A PRZETARG USTNY OGRANICZONY, na dzierżawę terenów na okres od dnia 01 lipca 2004 r do 31 sierpnia 2004 roku położonych w Międzyzdrojach przy ul. Promenada Gwiazd


BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

O G Ł A S Z A

PRZETARG USTNY OGRANICZONY,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 MAJA 2004r. O GODZ. 13.00

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5

na dzierżawę terenów na okres od dnia 01 lipca 2004 r do 31 sierpnia 2004 roku położonych w Międzyzdrojach przy ul. Promenada Gwiazd oraz ul. Bohaterów Warszawy na prowadzenie działalności gospodarczej z punktów ruchomych, niezłączonych trwale z gruntem i niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

lp.

POŁOŻENIE

POWIERZCHNIA

PRZEZNACZENIE

CENA WYWOŁAWCZA ZA 1 M-C

POSTĄPIENIE

1.

Międzyzdroje, ul. Zdrojowa

2000 m2

USŁUGI PARKINGOWE

5.100,00 ZŁOTYCH

50,00 ZŁOTYCH

2.

Międzyzdroje ul. Niepodległości (PRZY SKLEPIE MEBLOWYM)

6.552,00 m2

USŁUGI PARKINGOWE

3.350,00 ZŁOTYCH

50,00 ZŁOTYCH

3.

Międzyzdroje, ul. Niepodległości róg ul. Komunalnej ( TEREN PO BYŁYM PKS)

3.000,00 m2

USŁUGI PARKINGOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ (przyczepa gastronomiczna)

1.600,00 ZŁOTYCH

50,00 ZŁOTYCH

UWAGA: DO CENY DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 22 %

WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg ogranicza się wyłącznie do osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Międzyzdroje prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą( lub deklarujących rejestrację przed podpisaniem umowy dzierżawy) .

2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z Gminą Międzyzdroje na czas ściśle określony tj. od 01 lipca do 31 sierpnia 2004 roku.

3. Oferent, który wygrał przetarg obowiązany jest w terminie do 04 czerwca 2004 r. wpłacić na konto Urzędu Miejskiego

w Międzyzdrojach ogólną wartość wylicytowanego czynszu.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po dokonaniu powyższej wpłaty przez Oferenta.

4. Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

1) Zagospodarowania wskazanego terenu, uzyskania niezbędnych pozwoleń na postawienie punktu .

2) Utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz w jego okolicy, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych, administracyjnych oraz zawarcia umowy z ZOŚ w Międzyzdrojach przed podpisaniem umowy dzierżawy , a także zapewnić sanitariaty ( przynajmniej 1 szt.) oraz kosze na śmieci .

3) Wpłaty kaucji zwrotnej ( bez odsetek) w wysokości 1.000,00 złotych jako zabezpieczenie na odtworzenie zajmowanego terenu

po zakończeniu umowy dzierżawy.

4) W przypadku zajęcia dodatkowego terenu dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty należności za każdy metr kwadratowy wg stawek wylicytowanych w przetargu.

5) Wypełniania wszystkich innych postanowień zawartych w umowie.

6) Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko.

OFERENT przed przystapieniem do przetargu zobowiązany jest w dniu przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:

1/. Pisemne oświadczenie, że :

a/. nie zalega z płatnościami z tytułu dzierżaw lub innych należności na rzecz Gminy Międzyzdroje.

b/. zapoznał się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy oraz ,że przyjmuje je bez zastrzeżeń a także

c/. określi sposób zagospodarowania terenu - asortyment oferowany do sprzedaży , proponowana powierzchnię.

2/. Dowód wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do 18.05.2004 r. na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach nr 3820300045111000000547180 lub do kasy Urzędu Miejskiego (po uprzednim wystawieniu polecenia wpłaty w pok. nr 2 , które jest jednocześnie warunkiem przystąpienia do przetargu.

Wysokość wadium - jednomiesięczna wywoławcza wartość czynszu za zajęcie deklarowanej powierzchni bez podatku VAT.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał od wpłaty w terminie do 04.06.2004 roku

wylicytowanej kwoty i podpisania umowy dzierżawy.

Burmistrz Międzyzdrojów informuje, że nie zapewnia punktów sanitarnych oraz dostawy energii elektrycznej i wody.

Jeden przedsiębiorca może skutecznie wylicytować jedno miejsce handlowe , bez prawa poddzierżawiania na rzecz osób trzecich!

BURMISTRZ zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Uwaga: Jeżeli w/w teren, w przetargu w dniu 19.05.2004 r. nie znajdzie dzierżawców wśród mieszkańców Gminy

Międzyzdroje, odbędzie się II przetarg dla wszystkich zainteresowanych (nieograniczony) w dniu 20.05.2004 r.

o godz.12.00 na tych samych warunkach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 07-05-2004 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2004 11:12