Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW O G Ł A S Z A PRZETARG USTNY OGRANICZONY, na dzierżawę terenów na okres od dnia 01 lipca 2004 r do 31 sierpnia 2004 roku położonych w Międzyzdrojach przy ul. Promenada Gwiazd


BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

O G Ł A S Z A

PRZETARG USTNY OGRANICZONY,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 MAJA 2004 ROKU O GODZ. 13.30

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5

na dzierżawę terenów na okres od dnia 01 lipca 2004 r do 31 sierpnia 2004 roku położonych w Międzyzdrojach przy ul. Promenada Gwiazd oraz ul. Bohaterów Warszawy na prowadzenie działalności gospodarczej z punktów ruchomych, niezłączonych trwale z gruntem i niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

lp.

POŁOŻENIE

POWIERZCHNIA

PRZEZNACZENIE

CENA WYWOŁAWCZA ZA 1 M2/ ZA 1M2

POSTĄPIENIE

1.

Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy -TEREN ZA PAWILONEM „FENIKS” ( NA LINII POSTAWIONYCH SANITARIATÓW)

MIN.20 M2

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GASTRONOMICZNA - PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA - sprzedaż wyrobów małej gastronomii

165,00 złotych

10,00 ZŁOTYCH

2.

Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy -TEREN PRZED AMFITEATREM

MIN. 20 M2

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GASTRONOMICZNA - PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA - sprzedaż wyrobów małej gastronomii

275,00 ZŁOTYCH

10,00 ZŁOTYCH

3.

Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy - TEREN ZIELONY PO LEWEJ STRONIE PASAŻU PRZED MOLO

250,00 M2

DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNO-ROZRYWKOWA - OGRÓDEK LETNI I ESTRADA ( BEZ GŁOŚNEJ MUZYKI)- sprzedaż m.in. lodów, napojów itp.

KONSTRUKCJA LEKKA - TEREN OTOCZONY ESTETYCZNYM OGRODZENIEM, STOLIKI DREWNIANE Z PARASOLAMI

200,00 ZŁOTYCH

10,00 ZŁOTYCH

Burmistrz Międzyzdrojów informuje, że nie zapewnia punktów sanitarnych oraz dostawy energii elektrycznej i wody.

UWAGA: DO CENY DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 22 %

WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg ogranicza się wyłącznie do osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Międzyzdroje prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą ( lub deklarujących rejestrację przed podpisaniem umowy dzierżawy) .

2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z Gminą Międzyzdroje na czas ściśle określony tj. od 01 lipca do 31 sierpnia 2004 roku.

3. Oferent, który wygrał przetarg obowiązany jest w terminie do 04 czerwca 2004 r. wpłacić na konto Urzędu Miejskiego

w Międzyzdrojach ogólną wartość wylicytowanego czynszu.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po dokonaniu powyższej wpłaty przez Oferenta.

4. Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

1) Zagospodarowania wskazanego terenu, uzyskania niezbędnych pozwoleń na postawienie punktu.

2) Utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz w jego okolicy, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych, administracyjnych oraz zawarcia umowy z ZOŚ w Międzyzdrojach przed podpisaniem umowy dzierżawy:

3) W przypadku zajęcia dodatkowego terenu dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty należności za każdy metr kwadratowy wg stawek wylicytowanych w przetargu.

4) Wypełniania wszystkich innych postanowień zawartych w umowie.

5) Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko.

OFERENT przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest w dniu przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:

1/. Pisemne oświadczenie, że :

a/. nie zalega z płatnościami z tytułu dzierżaw lub innych należności na rzecz Gminy Międzyzdroje.

b/. zapoznał się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy oraz ,że przyjmuje je bez zastrzeżeń a także

c/. określi sposób zagospodarowania terenu - dokładny opis punktu, poda proponowaną powierzchnię na prowadzenie

działalności.

2/. Dowód wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić (najpóźniej do dnia 18.05.2004 r.) na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach nr 3820300045111000000547180 lub do kasy Urzędu Miejskiego (po uprzednim wystawieniu polecenia wpłaty w pok. nr 2), które jest jednocześnie warunkiem przystąpienia do przetargu.

Wysokość wadium - jednomiesięczna wywoławcza wartość czynszu za zajęcie deklarowanej powierzchni bez podatku VAT.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się Oferenta , który przetarg wygrał od wpłaty w terminie do 04 czerwca 2004 roku wylicytowanej kwoty i podpisania umowy dzierżawy.

Jeden przedsiębiorca może skutecznie wylicytować jedno miejsce handlowe , bez prawa poddzierżawiania na rzecz osób trzecich!

BURMISTRZ zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Uwaga: Jeżeli w/w teren, w przetargu w dniu 19.05.2004 r. nie znajdzie dzierżawców wśród mieszkańcow Gminy

Międzyzdroje, odbędzie się II przetarg dla wszystkich zainteresowanych (nieograniczony) w dniu 20.05.2004 r.

o godz. 13.00 na tych samych warunkach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 07-05-2004 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2004 11:12