Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dla osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Straż Miejską w Międzyzdrojach

Straż Miejska w Międzyzdrojach wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO) oraz obowiązek wynikający z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – (dalej ustawa), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

w przypadku przetwarzania danych w oparciu o przepisy RODO Burmistrz Międzyzdrojów z siedzibą, przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631, bądź pisemnie na adres siedziby administratora. W odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o przepisy ustawy administratorem danych jest Komendant Straży Miejskiej w Międzyzdrojach, z siedzibą, przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sm@miedzyzdroje.pl, telefonicznie pod numerem 91 327 56 40 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się  poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych spoczywających na administratorze z zakresu ochrony porządku publicznego w szczególności określonych w art. 10 oraz art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO bądź art. 13 ust. 1 ustawy w szczególności w związku z art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące obsługę informatyczną i prawną administratorów oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratorów, umocowane odrębnymi przepisami prawa do ich przetwarzania lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji. 

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od  pozyskał - co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie, po jego zakończeniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych w celach archiwizacyjnych – co do zasady 5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
  • usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom- jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić. Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, pozostaną zachowane do celów dowodowych.
  • w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 06-02-2020 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2020
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2020 08:03