Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA DLA OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE INKASENTA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzyzdrojów, z siedzibą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631, bądź pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru inkasentów pobierających opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających w celach turystycznych lub wypoczynkowych na terenie Gminy Międzyzdroje.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  związku z § 2 Uchwały Nr XVi/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie inkasa opłaty miejscowej.
 5. Pani/ Pana dane osobowe, jako inkasenta zostaną zamieszczone w formie załącznika do ww. Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach i nastepnie upublicznione w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Ponadto dane mogą zostać udostępnione podmiotowi świadczącemu obsługę prawną i informatyczną administratora oraz jednostkom administracji publicznej uprawnionym do sprawania kontroli i nadzoru nad prawidłowoscią funkcjonowania administratora lub mogącym potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Grądz 16-03-2020 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2020 07:51