Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


U c h w a ł a Nr XXXV/367/05

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 , art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 , poz. 84 i Nr 200 , poz. 1683 ,

z 2003 r. Nr 96 , poz. 874 , Nr 110 , poz. 1039 , Nr 188 , poz. 1840 , Nr 200 , poz. 1953

i Nr 203 , poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92 , poz. 880 i 884 , Nr 96 , poz. 959 i Nr 123,

poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199 Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się , co następuje :

§ 1 . 1 .Ustala się stawki podatku od nieruchomości od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od

1 m2 powierzchni 0,65 zł ,

a) w tym zajętych na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej 0,20 zł ,

2) pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych - od 1 ha powierzchni 3,47 zł,

3) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego - od 1 m2 powierzchni

a) położonych na terenach wiejskich 0,19 zł ,

b) położonych w Międzyzdrojach przy ulicach : Boh.Warszawy,

Promenada Gwiazd , Capmingowa,Turystyczna, Ludowa , Pomorska ,

Traugutta , T.Kościuszki , Książąt Pomorskich , 1000-lecia P.P. , Parkowa,

Krasickiego , Światowida , Zwycięstwa , Krótka , Zdrojowa , Morska ,

Kopernika , Mickiewicza , Rybacka , Gryfa Pomorskiego , Plażowa ,

Poprzeczna , Spokojna , Cicha , Wczasowa , Wesoła , Dąbrówki , Plac

Neptuna , odcinek ulicy Niepodległości od ul. Zwycięstwa do skrzyżowania

z ul.M.Dąbrowskiej , Nowomyśliwska, Mieszka I-go,Myśliwska,Sportowa,

Al.Róż , Polna , Orla , Komunalna , 0,30 zł ,

c) położonych na pozostałych terenach miasta Międzyzdroje 0,25 zł .

2. Ustala się stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części :

1) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,54 zł ,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

a) położonych na terenach wiejskich 17,60 zł ,

b) położonych w Międzyzdrojach przy ulicach : Boh.Warszawy,

Promenada Gwiazd , Capmingowa,Turystyczna, Ludowa , Pomorska ,

Traugutta , T.Kościuszki , Książąt Pomorskich , 1000-lecia P.P. , Parkowa ,

Krasickiego , Światowida , Zwycięstwa , Krótka , Zdrojowa , Morska ,

Kopernika , Mickiewicza , Rybacka , Gryfa Pomorskiego , Plażowa ,

Poprzeczna , Spokojna , Cicha , Wczasowa , Wesoła , Dąbrówki , Plac

Neptuna , odcinek ulicy Niepodległości od ul. Zwycięstwa do skrzyżowania

z ul. M.Dąbrowskiej , Nowomyśliwska , Mieszka I-go, Myśliwska ,Sportowa ,

Al.Róż , Polna , orla , Komunalna , 18,22 zł ,

c) położonych na pozostałych terenach miasta Międzyzdroje 18,10zł ,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2

powierzchni użytkowej 8,47zł ,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,65 zł ,

5) od pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,09 zł ,

3. Ustala się stawkę podatku od nieruchomości od budowli :

1) zajętych na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej,

w tym części nawodnej Molo 0,1 % ich wartości ,

2) zajętych na prowadzenie pozostałej działalności 2 % ich wartości.

§ 2. Ustala się stawkę podatku od nieruchomości od gruntów , budynków lub ich części będących własnością emerytów i rencistów , dla których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura :

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,30 zł ,

2) od pozostałych budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej 3,70 zł,

3/ od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych :

a) położonych na terenach wiejskich 0,09 zł ,

b) położonych w Międzyzdrojach przy ulicach : Boh.Warszawy,

Promenada Gwiazd , Capmingowa,Turystyczna, Ludowa , Pomorska ,

Traugutta , T.Kościuszki , Książąt Pomorskich , 1000-lecia P.P. , Parkowa,

Krasickiego , Światowida , Zwycięstwa , Krótka , Zdrojowa , Morska ,

Kopernika , Mickiewicza , Rybacka , Gryfa Pomorskiego , Plażowa ,

Poprzeczna , Spokojna , Cicha , Wczasowa , Wesoła , Dąbrówki , Plac

Neptuna , odcinek ulicy Niepodległości od ul. Zwycięstwa do skrzyżowania

z ul. M.Dąbrowskiej , Nowomyśliwska , Mieszka I-go , Myśliwska , Sportowa ,

Al.Róż , Polna , Orla , Komunalna , 0,15 zł ,

c) położonych na pozostałych terenach miasta Międzyzdroje 0,10 zł .

§ 3 . Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

  1. grunty i położone na nich budynki i budowle zajęte przez gminne instytucje kultury za

wyjątkiem nieruchomości lub ich części , w których prowadzona jest działalność

gospodarcza .

§ 4. 1. Zarządza się pobór podatku na terenach wiejskich od osób fizycznych w drodze

inkasa .

2. Ustala się , że inkasentami są sołtysi .

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wysokości 10 % kwoty pobranego podatku .

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV /241 / 2004 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 08-05-2006 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2006 14:34