Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Zarządzenie Nr 216/SOS/OZ/2004

Burmistrza Międzyzdrojów

z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia w roku 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Międzyzdroje.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 oraz z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz.430) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na rok 2005 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w wysokości 1.000,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc).

2. Kwota dofinansowania dla nauczycieli nie może przekroczyć 50 % kwoty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia.

§ 2. Dofinansowanie może być przyznane na następujące formy kształcenia:

  1. studia podyplomowe,

  2. studia wyższe magisterskie,

  3. studia wyższe zawodowe - licencjackie,

  4. naukę w kolegiach,

  5. kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

  6. szkoleniowe rad pedagogicznych.

§ 3. Dofinansowanie może być przyznawane na specjalności wymienione

w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się:

  1. Sekretarzowi Miasta w stosunku do dyrektorów szkół i przedszkola,

  2. Dyrektorom szkół i przedszkola w stosunku do zatrudnionych nauczycieli.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku..

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 215/SOS/OZ/2004

Burmistrza Międzyzdrojów

z dnia 31 grudnia 2004 r.

SPECJALNOŚCI

NA KTÓRE MOŻE BYĆ UDZIELANE NAUCZYCIELOM

W ROKU 2005 DOFINANSOWANIE

NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE

Szkoła Podstawowa Nr l w Międzyzdrojach

• bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe,

• pedagogika opiekuńcza - studia podyplomowe,

• fundusze europejskie - pozyskiwanie i zarządzanie - studia podyplomowe,

• terapia pedagogiczna - studia podyplomowe,

• organizacja i zarządzanie - studia podyplomowe,

• pedagogika opiekuńcza - studia magisterskie,

• procedury sprawowania nadzoru pedagogicznego - kursy kwalifikacyjne,

• prawo oświatowe w praktyce szkolnej - kursy kwalifikacyjne,

• zarządzanie finansami i majątkiem szkolnym - kursy kwalifikacyjne,

• warsztaty z zakresu wychowania i profilaktyki - warsztaty,

• warsztaty przedmiotowo - metodyczne - warsztaty,

• praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - warsztaty,

• technologie informacyjne i komputerowe - warsztaty,

• szkolenia rady pedagogicznej - szkolenia,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wapnicy

• nauczanie przyrody - studia podyplomowe,

• język angielski - studia licencjackie

• szkolenia rady pedagogicznej - szkolenia,

Gimnazjum Nr l w Międzyzdrojach

• pedagogika specjalna - studia podyplomowe,

• filologia angielska - studia podyplomowe,

• doradztwo zawodowe - studia podyplomowe,

• szkolenia rady pedagogiczne - szkolenia

Przedszkole Miejskie Nr l w Międzyzdrojach

• terapia pedagogiczna - studia podyplomowe,

• nadzór pedagogiczny - studia podyplomowe,

• ewaluacja pracy nauczyciela przedszkola - kursy doskonalące,

• edukacja matematyczna - metodyka zajęć korekcyjno

wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

matematyki - kursy doskonalące,

• technologia informacyjna w pracy nauczyciela - kursy doskonalące,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 11-01-2005 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2005 12:33