herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Informacja - Wybory 2006


WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 roku ( Dz.U. Nr 162, poz. 1149) w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pierwszą czynnością wyborczą jest zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Komitety wyborcze mogą być tworzone przez:

  1. partie polityczne i koalicje partii politycznych,

  2. stowarzyszenia i organizacje społeczne,

  3. wyborców.

O utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej, koalicyjnego komitetu wyborczego , komitetu wyborczego stowarzyszenia bądź organizacji mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie zawiadamia się Państwową Komisję Wyborczą.

O utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia bądź organizacji mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych na terenie jednego województwa zawiadamia się właściwego Komisarza Wyborczego w Szczecinie.

O utworzeniu komitetu wyborczego wyborców mającego zamiar zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie zawiadamia się Państwową Komisję Wyborczą.

O utworzeniu pozostałych komitetów wyborczych wyborców, w tym również komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgaszenia kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców zawiadamia się Komisarza Wyborczego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, pok. 87.

Termin złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego upływa w dniu 25 września 2006 roku.

W związku z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie podajemy szczegółowy terminarz urzędowania:

14 września 2006 roku od godz. 8.00 do 15.30

15 września 2006 roku od godz. 8.00 do 15.30

18 września 2006 roku od godz. 8.00 do 15.30

19 września 2006 roku od godz. 8.00 do 15.30

20 września 2006 roku od godz. 8.00 do 15.30

21 września 2006 roku od godz. 8.00 do 15.30

22 września 2006 roku od godz. 8.00 do 15.30

23 września 2006 roku od godz. 9.00 do 12.00

25 września 2006 roku od godz. 8.00 do 15.30

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy są zamieszczone na oficjalnej stronie

internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Ponadto informujemy, że druki formularzy można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach pok. Nr 6.

Opracowano na podst. Informacji Komisarza Wyborczego w Szczecinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 20-09-2006 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2006 15:40