Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 3a Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 142, poz.1593 z 2001r., Dz.U. nr 113, poz.984, Dz.U. nr 214, poz.1806 z 2002 r. oraz Dz.U. nr 10, poz.71,Dz.U. nr 23, poz.192, Dz.U. nr 122,poz.1020 z 2005r.)

Burmistrz Międzyzdrojów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: stanowisko dla osoby niepełnosprawnej -KASJER

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym.

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki zawarte w art. 3 ust.1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.

Wymagania niezbędne:

-wykształcenie co najmniej średnie,

- co najmniej 2 letni staż pracy,

- umiejętność obsługi komputera, programów komputerowych,

-samodzielność, dokładność, rzetelność

- orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) ,

- status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i niepozostającej w zatrudnieniu, skierowanie do pracy z powiatowego urzędu pracy.

Wymagania pożądane.

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność

- wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku - zadania ogólne:

- przyjmowanie i wypłacanie gotówki,

- przechowywanie gotówki w kasie,

- sporządzanie raportów kasowych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV),

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (nowy formularz do pobrania w UM pok. nr 6),

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

5/ kserokopie zaświadczeń o zakończonych kursach i szkoleniach,

6/ kserokopie świadectw pracy,

7/oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

9/ zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku kasjera.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko pracy - kasjer” w terminie do dnia 19 października 2006 roku( liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje, 28.09. 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 02-10-2006 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2006 14:31