Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 3a Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz.1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549 i Nr 169, poz. 1201 )

Burmistrz Międzyzdrojów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: stanowisko pracy w straży miejskiej.

II. O stanowisko może ubiegać się osoba, która (art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych - Dz.U. N 123, poz. 779 z późn. zm.) :

1. posiada wykształcenie co najmniej średnie,

2. posiada obywatelstwo polskie,

3. ukończyła 21 lat,

4. korzysta z pełni praw publicznych,

5. cieszy się nienaganną opinią,

6. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

7. nie była karana sądownie,

7. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania pożądane.

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność

- wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa

miejscowego oraz

  1. prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z pracą Straży Miejskiej,

  2. powiadamianie instytucji, zakładów o sytuacjach awaryjnych na terenie gminy,

  3. udzielanie niezbędnych informacji interesantom, co do sposobu załatwienia sprawy,

  4. utrzymywanie stałej łączności z patrolami straży miejskiej.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV),

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (nowy formularz do pobrania w UM pok. nr 6),

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5/ kserokopie zaświadczeń o zakończonych kursach i szkoleniach,

6/ kserokopie świadectw pracy,

7/oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

9/ oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika w straży miejskiej (w przypadku zatrudnienia pracownik poddany zostanie badaniom lekarskim: ogólnym i specjalistycznym oraz psychologicznym).

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko pracy w straży miejskiej” w terminie do dnia 24 października 2006 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje, 06.10.2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 09-10-2006 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2006 13:18