Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 3 a Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz.1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549 i Nr 169, poz. 1201 )

Burmistrz Międzyzdrojów

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Referatu Budżetu i Finansów.

II. Wymagania niezbędne:

1. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,

2. staż pracy- 4 lata, w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach urzędniczych, o których mowa w art. 3 ust 4 pkt 1 ww. ustawy,

3. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

4. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych,

5. osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać wymagania zakreślone w art. 3 ust 1 i ust.3 pkt 2 i 3 ww. ustawy, czyli m. in.:

- musi posiadać obywatelstwo polskie,

- nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania pożądane.

- umiejętność kierowania pracą zespołu,

- komunikatywność, rzetelność i systematyczność,

- wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

  1. kierowanie pracownikami Referatu Budżetu i Finansów,

  2. prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy i jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego,

  3. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

  4. windykacja należności wobec budżetu Gminy,

  5. naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, rozliczanie składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, sporządzanie deklaracji ZUS.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV),

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (nowy formularz do pobrania w UM pok. nr 6),

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5/ kserokopie zaświadczeń o zakończonych kursach i szkoleniach,

6/ kserokopie świadectw pracy,

7/oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

9/ zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku kierownika referatu.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów” w terminie do dnia 11 grudnia 2006 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje, 24.11.2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 24-11-2006 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2006 11:37