Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 3 a Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz.1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549 i Nr 169, poz. 1201)

Burmistrz Międzyzdrojów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych.

II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczno-techniczne (magisterskie),

2. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

3. biegła znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

4. znajomość obsługi programów informatycznych,

5. osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać wymagania zakreślone w art. 3 ust 1 i ust.3 pkt 2 i 3 ww. ustawy, czyli m. in.:

- musi posiadać obywatelstwo polskie,

- nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania pożądane.

- komunikatywność, rzetelność i systematyczność,

- wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku - zadania ogólne :

  1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem wydatków inwestycyjnych,

  2. przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie procesów inwestycyjno-remontowych pod względem formalno-prawnym,

  3. przygotowywanie trybu i udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

  4. przygotowywanie procedur związanych z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV),

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (nowy formularz do pobrania w UM pok. nr 6),

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - kserokopia dyplomu szkoły wyższej,

5/ kserokopie zaświadczeń o zakończonych kursach i szkoleniach,

6/ kserokopie świadectw pracy,

7/oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

9/ zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku pracy ds. inwestycji i zamówień publicznej.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych” w terminie do dnia 29.12.2006 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje, 08.12. 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 08-12-2006 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2006 13:19