Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy ds. promocji i współpracy z zagranicą.


OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 3 a Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz.1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549 i Nr 169, poz. 1201)

Burmistrz Międzyzdrojów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: stanowisko pracy ds. promocji i współpracy z zagranicą.

II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe magisterskie ( preferowane z zakresu nauk społecznych lub ekonomiczne - kierunek

turystyka),

2. biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,

3. biegła znajomość obsługi programów informatycznych i graficznych,

4. osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać wymagania zakreślone w art. 3 ust 1 i ust.3 pkt 2 i 3 ww. ustawy, czyli m. in.:

- musi posiadać obywatelstwo polskie,

- nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania pożądane.

- komunikatywność, zdolność jasnego i zwięzłego formułowania wypowiedzi,

- rzetelność i systematyczność,

- wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku - zadania ogólne :

  1. przygotowywanie i realizacja strategii promocji miasta,

  2. przygotowywanie i prowadzenie przedsięwzięć promujących Gminę Międzyzdroje w kraju i poza jego granicami - w tym redagowanie strony internetowej w tym zakresie.

  3. prowadzenie spraw związanych z kontaktami miasta z zagranicą,

  4. udział w targach, giełdach i innych wydarzeniach turystyczno-kulturalnych w kraju i zagranicą

  5. pozyskiwanie funduszy pomocowych ze środków Unii Europejskiej i innych zewnętrznych na realizację projektów.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV),

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (nowy formularz do pobrania w UM pok. nr 6),

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - kserokopia dyplomu szkoły wyższej,

5/ kserokopie zaświadczeń o zakończonych kursach i szkoleniach,

6/ kserokopie świadectw pracy,

7/oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

9/ zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku pracy ds. promocji i współpracy z zagranicą.

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. promocji i współpracy z zagranicą” w terminie do dnia 29.12.2006 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje, 08.12. 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 08-12-2006 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2006 13:20